PTAC informē komersantus par ekodizaina un energomarķējumsa prasībām

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informē, ka PTAC mājaslapā www.ptac.gov.lv ir izveidota jauna informatīva sadaļa komersantiem – Ekodizains un energomarķējums. PTAC plāno pievērst pastiprinātu uzmanību ekodizaina jautājumiem savās turpmākajās pārbaudēs, tādēļ aicina uzņēmējus iepazīties ar nepieciešamo informāciju. 

Veicot pārbaudes Latvijas tirgū tirdzniecības vietās un interneta veikalos, PTAC konstatēja, ka komersanti nav pietiekoši informēti par to, kā pareizi jāattēlo preces energomarķējums, kā arī par preces atbilstību ekodizaina prasībām. Ar mērķi izglītot komersantus, PTAC sadarbībā ar SIA “Ekodoma” ir izstrādājis apkopojumu par aktuālajiem Eiropas Savienības normatīvajiem jautājumiem ekodizaina un energomarķējuma jomā, kā arī izskaidrojis ekodizaina jēdzienu. Lai uzņēmējiem būtu vieglāk orientēties, sadaļā Specifiskās prasības ir atrodami normatīvie akti konkrētām preču grupām, piemēram, televizoriem, veļas mazgājamām mašīnām vai gaisa kondicionētājiem. 

PTAC atgādina, ka šajā sadaļā ir atrodamas arī energomarķējuma vadlīnijas mazumtirgotājiem un interneta veikaliem. Tajās ar piemēriem uzskatāmi parādīts, kā energomarķējums ir pareizi jāizvieto veikalos vai jāattēlo tiešsaistē. 

PTAC aicina komersantus iepazīties ar prasībām =un turpmāk tās ievērot veicot tirdzniecību.

Ekodizains un energomarķējums 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un
komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 26544528, 22006628,
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv