Jaunumi
Ekonomikas minstrijas apbalvojumu saņem trīs PTAC darbinieki

Pēdējo gadu notikumi – gan Covid laiks, gan Krievijas uzsāktais karš Ukrainā, gan nesenie notikumi Gazas joslā liek mums vēl skaudrāk apzināties brīvības un valstiskuma īpašo nozīmīgumu un trauslumu reizē. Tas arī uzliek daudzkārt vairāk pienākumus un daudz lielāku atbildību valstij, kā arī liek mums apzināties, cik nozīmīgi ir novērtēt ikviena ieguldījumu mūsu valsts - mūsu Latvijas labklājībā un izaugsmē, un lepoties ar paveikto.

Arī valsts sektora darbiniekiem, kā ikvienam no mums, šobrīd ar daudzkārt lielāku atdevi jāveic savi pienākumi. Mūsu rokās ir radīt apstākļus, lai Latvijas iedzīvotāji justu vairāk drošību un stabilitāti savā dzīvē, lai viņi justu valsts atbalstu, lai saskatītu valsts nākotni, ekonomikas dzīvotspēju un labklājības pieaugumu.

Valsts svētku - Lāčplēša dienas un Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienas priekšvakarā Ekonomikas ministrija jau tradicionāli novērtē nozīmīgākos paveiktos darbus un piešķir apbalvojumus kolēģiem, kas ar savu darbu sekmējuši Latvijas attīstību.

Ekonomikas ministrijas Atzinības raksti par ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmes sekmēšanā šogad piešķirti sekojošiem ministrijas padotības iestāžu darbiniekiem:

 • Rasai AtaugaiBūvniecības valsts kontroles biroja Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas Pakalpojumu vadītājai, par nozīmīgu ieguldījumu Būvniecības informācijas sistēmas izstrādē;
 • Verai SuzdaļenkoBūvniecības valsts kontroles biroja Energoresursu kontroles departamenta Energoefektivitātes kontroles nodaļas vadītājai, par nozīmīgu ieguldījumu Energoresursu informācijas sistēmas izveidē;
 • Iļjam ZapoļskimBūvniecības valsts kontroles biroja Informācijas sistēmu departamenta Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas vadītājam, par nozīmīgu ieguldījumu būvniecības procesu digitalizācijā;
 • Solvitai GulbeiLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ārējās tirdzniecības veicināšanas departamenta direktora vietniecei, par ieguldījumu Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla attīstībā, eksporta un ārvalstu investīciju piesaistes sekmēšanā;
 • Lienai GrošteinaiLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras Cilvēkresursu un vides departamenta direktorei, par augstu profesionalitāti un ieguldījumu aģentūras cilvēkresursu politikas īstenošanā;
 • Ivetai Vabulei, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Biznesa inkubatoru departamenta Madonas biznesa inkubatora vadītājai, par ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Madonas, Alūksnes un Gulbenes novados;
 • Dacei DziļumaiLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras Juridiskā departamenta direktorei, par augstu profesionalitāti un ieguldījumu juridiskā atbalsta sniegšanā aģentūras darbības nodrošināšanai;
 • Ņikitam KazakevičamLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras Inovāciju un tehnoloģiju departamenta direktoram, par ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, sekmējot inovāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešanu uzņēmējdarbībā;
 • Aivaram VējiņamLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valsts atbalsta programmu nodaļas  vadošajam ekspertam, par ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, sekmējot investīciju piesaisti uzņēmējdarbībā;
 • Guntim RubīnamLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras Pārstāvniecības Itālijā vadītājam, par starptautisko sankciju regulējuma piemērošanu atsavinot sankcionētu personu kapitāla daļas;
 • Inesei SidrabaiPatērētāju tiesību aizsardzības centra Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākai ekspertei, par nozīmīgu ieguldījumu bīstamo iekārtu regulējuma pilnveidošanā un uzraudzībā;
 • Grenadai Sofijai Demakinai, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Tehnisko preču uzraudzības daļas vadītāja vietniecei, par nozīmīgu ieguldīju tehnisko regulējumu izstrādē un ieviešanā.

Ekonomikas ministrijas Pateicības par ieguldīto darbu Latvijas tautsaimniecības izaugsmes sekmēšanā šogad piešķirtas sekojošiem ministrijas padotības iestāžu darbiniekiem:

 • Līgai StrūveiCentrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Sociālās statistikas datu apstrādes daļas datu bāzes programmētājai, par profesionalitāti un ieguldījumu sociālās statistikas datu apstrādes pilnveidē;
 • Kalvim OkmanimCentrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta Sociālās statistikas metodoloģijas daļas vecākajam ekspertam, par profesionalitāti un ieguldījumu sociālās statistikas apsekojumu īstenošanā;
 • Elitai Orupai, Centrālās statistikas pārvaldes Uzņēmumu statistikas departamenta Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļas vadītāja vietniecei, par profesionalitāti un ieguldījumu statistikas datu apstrādes procesu attīstībā;
 • Kristīnai BagočūnieneiCentrālās statistikas pārvaldes Makroekonomiskās statistikas departamenta Gada nacionālo kontu daļas ekspertei, par ieguldījumu nacionālo kontu sistēmas metodoloģijas attīstībā;
 • Inesei PereverteņaiCentrālās statistikas pārvaldes Makroekonomiskās statistikas departamenta Gada nacionālo kontu daļas ekspertei, par ieguldījumu nacionālo kontu sistēmas metodoloģijas attīstībā;
 • Sintijai Kintijai AncāneiCentrālās statistikas pārvaldes Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta Vides un enerģētikas statistikas daļas ekspertei, ar profesionalitāti un ieguldījumu enerģētikas statistikas veidošanā;
 • Valdai Tomsonei-Grigorjevai, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Pirmās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļas galvenajai juristei, par ieguldījumu naudas atmaksas organizēšanā Baltijas valstu patērētājiem par sankcionētā uzņēmuma nesniegtajiem pakalpojumiem.

Ekonomikas ministrijas Atzinības raksti par ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmes sekmēšanā šogad piešķirti sekojošiem ministrijas darbiniekiem:

 • Raimondam Lapiņamvalsts sekretāra vietniekam, par ieguldījumu zināšanu ekonomikas attīstībā un ekonomikas transformācijā;
 • Marinai BlašķeiIekšējā tirgus departamenta direktorei, par starptautisko sankciju regulējuma piemērošanu atsavinot sankcionēto personu kapitāla daļas;
 • Didzim BrūklītimIekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vadītājam, par starptautisko sankciju regulējuma piemērošanu atsavinot sankcionēto personu kapitāla daļas;
 • Baibai JanumaiIekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vecākā ekspertei, par starptautisko sankciju regulējuma piemērošanu atsavinot sankcionēto personu kapitāla daļas;
 • Olgai Feldmanei, Būvniecības politikas departamenta direktorei, par nozīmīgu ieguldījumu birokrātijas samazināšanā būvniecības procesā;
 • Gustam SproģimBūvniecības politikas departamenta direktores vietniekam, par nozīmīgu ieguldījumu kvalitatīvu un pieejamu mājokļu būvniecības veicināšanā;
 • Inesei Bērziņai, Enerģētikas finanšu instrumentu departamenta vecākajai ekspertei, par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu kampaņas "Dzīvo siltāk" vadībā;
 • Litai StauvereiEiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktorei, par nozīmīgu ieguldījumu tiesību aktu priekšlikumu izstrādē ārvalstu darbaspēka piesaistei;
 • Dacei KlinsoneiEiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļas vadītāja-departamenta direktores vietniecei, par nozīmīgu ieguldījumu organizējot humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas Čerņihivas apgabala rekonstrukcijai;
 • Agnesei JaunzemeiEiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļas vadītājas vietniecei, par nozīmīgu ieguldījumu organizējot humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas Čerņihivas apgabala rekonstrukcijai;
 • Elīnai CielavaiEiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktores vietniecei, par nozīmīgu ieguldījumu tiesību aktu priekšlikumu izstrādē ārvalstu darbaspēka piesaistei;
 • Kasparam LoremJuridiskā departamenta direktoram, par nozīmīgu ieguldījumu un profesionalitāti, nodrošinot privatizācijas un zemes reformas pabeigšanas procesa tiesiskā regulējuma sagatavošanu;
 • Ģirtam MālniekamJuridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītājam, par  augstu profesionalitāti, nodrošinot privatizācijas un zemes reformas pabeigšanas procesa tiesiskā regulējuma sagatavošanu.

Ekonomikas ministrijas Pateicības par ieguldīto darbu Latvijas tautsaimniecības izaugsmes sekmēšanā šogad piešķirtas sekojošiem ministrijas darbiniekiem:

 • Ilzei ŪdreiDokumentu vadības nodaļas vadītājai, par profesionālu darbu un ieguldījumu dokumentu aprites procesa digitalizācijas pilnveidošanā un attīstībā;
 • Gaļinai SuslovaiAdministratīvās nodaļas referentei, par ieguldījumu un iniciatīvu atbalstošas darba vides attīstībā;
 • Marijai ZeidaiStratēģiskās un finanšu vadības departamenta Finanšu plānošanas un stratēģijas nodaļas referentei, par iniciatīvu budžeta plānošanas un finanšu dokumentu sagatavošanā;
 • Žannai LevinaiIepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja vietniecei, par iniciatīvu un profesionalitāti iepirkumu organizēšanā Ukrainas rekonstrukcijas atbalstam;
 • Ingai Anģēnai,  Stratēģiskās un finanšu vadības departamenta Grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniecei, par profesionalitāti un ieguldījumu Ekonomikas ministrijas resora grāmatvedības procesu nodrošināšanā;
 • Dzintrai Tammei, Stratēģiskās un finanšu vadības departamenta Grāmatvedības nodaļas vecākā grāmatvedei, par ieguldījumu kvalitatīvas BVKB grāmatvedības uzskaites nodrošināšanā;
 • Barbarai SūniņaiKrīzes vadības nodaļas vecākā ekspertei, par ieguldījumu un atbalstu stratēģiskās plānošanas dokumentu sagatavošanā informācijas tehnoloģiju jomā;
 • Karinai ZvirbuleiMājokļu politikas departamenta direktora vietniecei, par ieguldījumu un atbalstu stratēģiskās plānošanas dokumentu sagatavošanā informācijas tehnoloģiju jomā;
 • Nikam BalinskimMājokļu politikas departamenta vecākais referentam, par ieguldījumu Mājokļu pieejamības pamatnostādņu 2023.-2027.gadam sagatavošanā;
 • Mārtiņam Jānim TenisonamInformācijas tehnoloģiju departamenta informācijas tehnoloģiju administratoram, par ieguldījumu un atbalstu nodarbinātajiem darbā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;
 • Dacei Freimanei, referentei-administratīvai sekretārei, par ieguldījumu dokumentu aprites un atbalsta funkciju nodrošināšanā;
 • Egilam BalodimAdministratīvās nodaļas autovadītājam, par kvalitatīvu tehniskā atbalsta funkciju nodrošināšanu;
 • Jurim PlatacimAdministratīvās nodaļas autovadītājam, par kvalitatīvu tehniskā atbalsta funkciju nodrošināšanu.

Atzinības raksti par ieguldīto darbu Latvijas tautsaimniecības izaugsmes sekmēšanā šogad piešķirti sekojošiem kapitālsabiedrību, kurās Ekonomikas ministrija ir kapitāla daļu turētāja, darbiniekiem:

 • Iļjam Kaminskim, AS "LatvenergoTEC tehniskajam direktoram, par nozīmīgu ieguldījumu koncerna rekonstrukcijas un modernizācijas projektu īstenošanā;
 • Uldim Muciniekam, AS "Latvenergo" pārdošanas direktoram, par nozīmīgu ieguldījumu  koncerna darbības attīstībā Lietuvas elektroenerģijas tirgū;
 • Aleksandram Gavrilovam, AS "Sadales tīkls" Tīkla attīstības funkcijas projektu vadītājam, par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu mikroģeneratoru pieslēgumu sistēmas sakārtošanā;
 • Elīnai Jansonei, AS "Sadales tīkls" Klientu servisa attīstības direktorei, par nozīmīgu ieguldījumu vienota datu apmaiņas standarta izstrādē un vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanā visiem tirgus dalībniekiem.

Ekonomikas ministrijas Pateicības kapitālsabiedrību, kurās Ekonomikas ministrija ir kapitāla daļu turētāja, darbiniekiem:

 • Kristīnei KapustaiAS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" Programmu attīstības departamenta Programmu izstrādes daļas vadītāja pienākumu izpildītājai, par ieguldījumu valsts atbalsta programmu izstrādē, pilnveidošanā un ieviešanā;
 • Ilzei ZandbergaiAS "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" Kurzemes reģiona vadītājai, par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstīšanā Kurzemes reģionā;
 • Andim Bērziņam, AS "Latvenergo" Drošības direktoram, par ieguldījumu valsts kritiskās infrastruktūras objektu fiziskās drošības stiprināšanā un patriotiskas attieksmes veidošanā;
 • Aļonai Boloņinai, AS "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas vides pārvaldības daļas vadītājam, par aktīvu iesaisti enerģētikas nozares vides aizsardzības un ilgtspējas jautājumu risināšanā;
 • Aleksandram Nemiro, AS "Latvenergo" IT korporatīvo sistēmu funkcijas IT projektu vadītājam, par ieguldījumu pārdošanas un klientu apkalpošanas procesu attīstībā;
 • Diānai Orlovskai, AS "Latvenergo" Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcijas Mārketinga daļas vadītājai, par ieguldījumu inovatīvu mārketinga risinājumu ieviešanā un biznesa mērķu sekmēšanā;
 • Inesei Vilciņai, AS "Latvenergo" Finanšu un kredītu vadības funkcijas finansēšanas un investoru attiecību vadītājai, par ieguldījumu ilgtstpējas (ESG) stratēģijas izstrādē.

Ekonomikas ministrijas Atzinības raksti par ieguldīto darbu piešķirti arī Konkurences padomes darbiniekiem:

 • Anetei VitjazevaiKonkurences veicināšanas departamenta galvenajai juristei, par nozīmīgu ieguldījumu konkurences neitralitātes ieviešanā publisko personu uzraudzībā un sabiedrības izglītošanā;
 • Ievai ŠmiteiAizliegtu vienošanos departamenta direktorei, par ieguldījumu efektīva izmeklēšanas procesa izveidē aizliegtu vienošanos novēršanai un sabiedrības izglītošanā.

Savukārt Ekonomikas ministrijas Pateicības piešķirtas sekojošiem Konkurences padomes darbiniekiem:

 • Mārtiņam ČerļenokamKonkurences padomes Analītiskā departamenta vecākajam ekspertam, par ieguldījumu godīgas konkurences vides sekmēšanā, īstenojot tirgus uzraudzības izpēti un iesaisti starptautiskos pasākumos;
 • Norai Vilisonei, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta galvenajai ekspertei, par ieguldījumu aizliegtu vienošanos novēršanā, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību.

 

Apsveicam mūsu kolēģus ar saņemtajiem apbalvojumiem!

Saules mūžu Latvijai!

 

Fotogalerija no apbalvojumu pasniegšanas pasākuma.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv