Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informē, ka saskaņā ar Uzņēmumu reģistra publicēto informāciju (skat. https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40203029123) ar 2022. gada 1. septembri sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MAK Entertainment” (reģistrācijas Nr. 40203029123), pamatojoties uz 2022. gada 17. augusta dalībnieka lēmumu Nr.MK/02, ir uzsākts likvidācijas process.

PTAC ir saņēmis vairākas patērētāju sūdzības, kas saistītas ar pārceltajiem un nenotikušajiem koncertiem, kuros bija paredzēts uzstāties tādiem māksliniekiem kā Polina Gagarina, Sergei Bezrukov/“Хулиган. Исповедь”, Basta/Баста un Enigma.

Ņemot vērā iepriekš minēto, PTAC aicina patērētājus, kuru saistības SIA “MAK Entertainment” nav spējusi pilnībā vai daļēji pildīt,  līdz 2022. gada 7. oktobrim iesniegt kreditora prasījumu likvidatoram Jānim Avotiņam (adrese: Rūpniecības iela 19-5, Rīga, LV-1010 (skat., https://www.vestnesis.lv/op/2022/173.KM1)).

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv