Jaunumi

Projekts EEPLIANT3 (Energy Efficiency Compliant Products/Energoefektivitātei atbilstošas preces) ir līdz šim lielākais ES tirgus uzraudzības saskaņoto pasākumu kopums enerģijas jomā, ko finansējusi Eiropas Savienība. Šis ir viens no daudziem ES rīcībā esošiem instrumentiem cīņai pret klimata pārmaiņām un vides degradāciju.

Latvija kopā ar partneriem no 19 ES valstīm un Turcijas strādā šajā projektā, lai dažādām ar enerģiju saistītām precēm pārbaudītu energoefektivitāti un atbilstības līmeni ekodizaina un energomarķējuma regulām.

Projekta mērķis ir attīstīt viedos digitālos, Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un tradicionālos rīkus, zināšanas un labu praksi visā Eiropā, lai veiktu efektīvāku tirgus uzraudzību ekodizaina un energomarķējuma jomā, vienlaikus veicinot sabiedrības izpratni par enerģijas zuduma ietekmi uz enerģiju un patērētāju uzticēšanos ES tirgū laisto preču energoefektivitātei.

Atgādinām, ka projekta EEPLIANT3 ietvaros uzmanība tiek pievērsta gaisa kondicionieriem, ventilatoriem, veļas žāvētājiem, ūdens sildītājiem, ventilācijas iekārtām, gaismas avotiem un lokālajiem telpu sildītājiem, kā arī nelielam daudzumam televizoru, veļas mazgājamo mašīnu un vīna skapju.

EEPLIANT3 veiktās aktivitātes norisinās no 2019. gada jūnija līdz 2023. gada novembrim.

Ar detalizētāku informāciju var iepazīties Ziņu lapā.