Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzība centrs (turpmāk – PTAC) bija viena no 29 Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tirgus uzraudzības iestādēm, kas 2021. gada 6. jūlijā oficiāli uzsāka Eiropas Savienības līdzfinansēto tirgus uzraudzības projektu “JAHARP2020 Triplet”. Projekta laikā tiek īstenota tirgus uzraudzība astoņās preču jomās.

“JAHARP2020 Triplet” (vienotās tirgus uzraudzības darbības attiecībā uz harmonizētām precēm) tiek īstenots, pateicoties ES finansējumam 2,1 miljonu eiro apmērā, un to veido trīs autonomi, bet sinerģiski tirgus uzraudzības projekti: JAHARP2020-1, JAHARP2020-2 un JAHARP2020-3. Projekta īstenošanas laiks ir no 2021.gada maija līdz 2023.gada maijam.

Visi trīs projekti tika izstrādāti, projekta koordinatoram “PROSAFE” sadarbojoties ar četru Administratīvās sadarbības (ADCo) darba grupu (gāzes iekārtām, radioiekārtām, transportējamām spiedieniekārtām, zemsprieguma iekārtām) vadītājiem, kas nodrošina arī projektu īstenošanu.

Projekta galvenās darbības jomas ir:

  • laboratoriskās pārbaudes,
  • tiešsaistes vietņu (interneta veikalu) pārbaudes;
  • produktu vizuālās pārbaudes,
  • apmācības,
  • uzraudzības pasākumi konstatēto neatbilstību novēršanai.

Minētās jomas projekta īstenošanas laikā tiek apvienotas, lai nodrošinātu visaptverošu tirgus uzraudzības procesu.

Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta Grow D3 tirgus uzraudzības nodaļas vadītājs Matiass Šmits-Gertss (Matthias Schmidt-Gerdts) ir norādījis:

Ir svarīgi atbalstīt tirgus uzraudzības iestādes Eiropas Savienības līmenī, apgūstot vajadzīgās zināšanas un prasmes precēm izvirzīto prasību kontrolē, un piedāvāt instrumentus efektīvas tirgus uzraudzības veikšanai.

Projekta īstenošanas laikā ir paredzēts no ES vienotā tirgus izņemt neatbilstošas un bīstamas preces, kā arī atbalstīt jaunās Tirgus uzraudzības un atbilstības regulas (ES) 2019/1020 ieviešanu, izstrādājot kopīgas pieejas un labo praksi. Tāpat ir plānots uzlabot ES tirgus uzraudzības iestāžu prasmes un zināšanas, t.sk. dažādu nozaru ekspertiem mācoties vienam no otra.

Projekta ietvaros tiek nodrošināta gāzes sildītāju un gāzes virsmu testēšana un pārbaudes, portatīvo ierīču – mobilo tālruņu, bezvadu austiņu, planšetu, viedpulksteņu – pārbaudes un testēšana, vērtējot enerģijas īpatnējās absorbcijas ātruma (SAR) atbilstību. Tāpat tiek veiktas atkārtoti neuzpildāmo hēlija gāzes balonu, viedo iekārtu (IoT), veļas žāvētāju un USB lādētāju pārbaudes un testēšana. Vienlaikus norisinās metodoloģijas izstrāde un apmācības par gāzes transportēšanai paredzētajām spiedieniekārtām (lielie baloni, cisternas). Projektā tiek vienādota prakse attiecībā uz neatbilstību noteikšanu un izvērtēšanu uzraudzības lietās.

PTAC nodrošina projekta vadību trim projekta aktivitātēm:

  • atkārtoti neuzpildāmi hēlija gāzes baloni, kas paredzēti, lai uzpildītu gaisa balonus – testēšana un pārbaudes;
  • viedās (IoT) iekārtas  (pārsvarā viedās mājas tehnika) – atbilstības pārbaudes;
  • lielās iekārtas 2.klases gāzes transportēšanai (lielie baloni, cisternas) – metodoloģijas izstrāde, apmācības.
Prosafe logo, Eiropas Savienības logo, Jaharp logo