Jaunumi

Katru gadu 25. jūnijā pasaulē atzīmē Starptautisko Jūrnieku dienu (The Day of the Seafarer), lai izteiktu pateicību jūrniekiem, kas strādā uz dažādiem kuģiem visā pasaulē, tādējādi veicinot pasaules ekonomikas attīstību un iedzīvotāju ekonomisko un sociālo labklājību.

Šobrīd Latvija ir viena no jūrniekiem bagātākajām valstīm – aptuveni 11 jūrnieku uz 1000 ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, un tās jūrnieki ir augsti kvalificēti un pieprasīti visā pasaulē. 

Eiropas Savienības piešķirtās tiesības ceļošanai pa jūru attiecas uz pasažieriem, kuri ar noteikta izmēra prāmjiem un kuģiem ceļo pa jūru, upēm, ezeriem vai kanāliem Eiropas Savienības teritorijā un Norvēģijā, un Islandē.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) atgādina par galvenajām tiesībām kuģu pasažieriem:

  1. Ja pārvadājums tiek atcelts vai aizkavējas, pārvadātājam vai termināļa operatoram ir jāsniedz informācija par pārvadājuma atcelšanu un kavēšanos, kā arī par paredzamo atiešanas laiku, tiklīdz šī informācija ir zināma.
  2. Ja tiek paredzēta pārvadājuma atcelšana vai kavēšanās, pasažieriem jāpiedāvā mainīt maršrutu līdz gala mērķim bez maksas; saņemt biļetes atlīdzību un attiecīgā gadījumā bez maksas pēc iespējas drīzāku atpakaļ braucienu uz sākotnējo izbraukšanas vietu.
  3. Tāpat atcelšanas vai kavēšanās ilgāk par 90 minūtēm pēc plānotā atiešanas laika gadījumā pasažieriem bez maksas jāpiedāvā uzkodas, maltītes vai atspirdzinājumi samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku.
  4. Pasažieriem ir tiesības uz kompensāciju apmērā, kas noteikta Regulā 1177/2010.