Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir saņēmis patērētāju sūdzības par SIA „PRIEKS SADARBOTIES” (turpmāk – Sabiedrība) īstenoto komercpraksi saistībā ar tīmekļvietnē https://www.prc.lv (turpmāk – Vietne) noslēgto distances līgumu nepildīšanu, patērētāju veikto pirkuma maksu neatmaksāšanu. 2021.gada 16. februārī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta uzņēmuma maksātnespējas procesa uzsākšana.

Laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 16.februārim PTAC ir saņēmis 32 patērētāju sūdzības, kā arī 36 konsultāciju lūgumus. Konstatējot patērētāju sūdzību skaita pieaugumu, PTAC jau janvāra pirmajā pusē nosūtīja Sabiedrībai elektroniskā pasta vēstuli, lūdzot skaidrojumu par radušos situāciju.

Sniedzot atbildi, Sabiedrība paskaidroja, ka Vietnē preces piegādes laiks ir norādīts pie katras preces (parasti no 4 līdz 7 darba dienām.) Termiņi parasti tiekot ievēroti, bet šobrīd, ārkārtējās situācijas dēļ, piegādes var aizkavēties, par ko pircēji tiekot informēti Vietnē.

Izvērtējot Sabiedrības sniegto skaidrojumu, PTAC atkārtoti Sabiedrībai nosūtīja elektroniskā pasta vēstuli, kurā izteica aicinājumu turpmāk pievērst uzmanību Vietnē piedāvāto preču piegādes termiņiem, nodrošinot to ievērošanu. Sabiedrībai tika izteikts arī aicinājums pievērst uzmanību tam, lai tiktu nodrošināta efektīva saziņa ar patērētājiem saistībā ar noslēgtajiem distances līgumiem un patērētāju sūdzību izskatīšanu. Neskatoties uz PTAC Sabiedrībai izteikto aicinājumu, PTAC kopš 2021.gada 20.janvāra ir saņēmis daudzas jaunas patērētāju sūdzības, tādējādi secinot, ka PTAC aicinājumu Sabiedrība nepilda.

No patērētāju sūdzībām ir secināms, ka Vietnē pasūtītās preces netiek piegādātas ne Sabiedrības apsolītajā termiņā, ne tā pagarinājumā, preču nepiegādāšanas gadījumā, patērētājiem nav iespējams saņemt atpakaļ viņu samaksātās pirkuma summas, kā arī ar Sabiedrību nav iespējams sazināties saistībā ar noslēgtajiem distances līgumiem.

Pašlaik Sabiedrībai ir uzsākts maksātnespējas process, tādēļ PTAC aicina  cietušos patērētājus vērsties pie maksātnespējas procesa administratora. Maksātnespējas procesa administrators – Rudīte Klikuča, Antonijas iela 5-1, tālruņa nr. 22444060, e-pasta adrese – ruditeklikuca@inbox.lv. Kreditoru pieteikšanās termiņš 18.03.2021.

Vienlaicīgi  PTAC ir nosūtījis valsts policijai informāciju par Sabiedrības rīcību, pieņemot preču pasūtījumus un priekšapmaksu par tiem, bet, nepiegādājot preci un neatmaksājot par preci samaksāto naudu, ar lūgumu izvērtēt iespēju uzsākt kriminālprocesu. Līdz ar to  lūdzam arī patērētājus  vērsties  valsts policijā ar iesniegumu par Sabiedrības rīcību, lūdzot atzīt sevi par cietušo. Iesniegt iesniegumu patērētājiem ir tiesības tuvākajā valsts policijas iecirknī. Vēršam uzmanību, ka, iesniedzot iesniegumu pa e-pastu, nepieciešams to parakstīt ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumu Valsts policijai var iesniegt, arī izmantojot portālu www.latvija.lv.

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv