Jaunumi

PTAC 2019. gadā uzsāka pastiprināt­u logu uzraudzību, lai pārliecinātos par to atbilstību normatīvo aktu prasībām, tai skaitā ar logu paraugu testēšanu. Tika pievērsta uzmanība arī tam, kādu informāciju uzņēmēji sniedz patērētajam par logiem to iegādes un piegādes procesā. 

PTAC ir konstatējis būtiskas neatbilstības, līdz ar to aicina logu ražotājus, izplatītājus, būvuzraugus, inspektorus, arhitektus, kā arī citus komersantus un interesentus uz bezmaksas semināru “Logi – prasības un neatbilstības” šī gada 28. maijā plkst. 13.00 – 14.30, tiešsaistē, MS Teams platformā - plašāka informācija un pieteikšanās - https://forms.gle/Uj1Bpbyx51kahv9F8 .

PTAC informēs par līdz šim veiktās uzraudzības rezultātiem un biežāk konstatētajām neatbilstībām, kā arī par uz logiem attiecināmajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, nepieciešamo atbilstības novērtēšanu, ražošanas procesa kontroli, dokumentāciju, logu marķēšanu un to, ar kādiem dokumentiem logiem jābūt nodrošinātiem to piegādes brīdī. Piesakoties semināram, ir iespēja uzdot sev interesējošu jautājumu.

Semināra kārtība:

  1. Normatīvo aktu prasības logiem
  2. Uzņēmēju atbildība
  3. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude
  4. Biežāk konstatētās neatbilstības

Seminārs tiks ierakstīts.

 

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv