Jaunumi
PTAC piemērojis 15 000 EUR sodu SIA “VIVA TRADE”

2017. gada 2. jūnijā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) pieņēmis lēmumu, ar kuru SIA “VIVA TRADE” (turpmāk – Sabiedrība) piemērojis naudas sodu 15 000 EUR apmērā, kā arī uzlicis pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi. Laika periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.janvārim PTAC saistībā ar SIA „VIVA TRADE” rīcību saņēma 18 patērētāju sūdzības un, atbildot uz patērētāju elektroniskā pasta vēstulēm, tālruņa zvaniem un klātienē, sniedza 45 konsultācijas.
Lai pārliecinātos par Sabiedrības īstenotās komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām, PTAC pieprasīja Sabiedrībai rakstveidā sniegt paskaidrojumus , bet atbildi uz pieprasījumu PTAC nav saņēmis. Pārbaudot Sabiedrības interneta vietnes www.moblive.lv un www.rigashop.lv, tika secināts, ka Sabiedrība veic negodīgu komercpraksi jo:

  • patērētāji tiek maldināti par aktuālo normatīvajos aktos noteikto atteikuma tiesību izmantošanas kārtību, tai skaitā patērētājiem netiek nodrošināta Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”  pielikuma B daļai atbilstoša atteikuma veidlapa;
  • patērētājiem nav iespēja saglabāt distances līguma noteikumus;
  • patērētājiem tiek noklusēta informācija par sūdzību izskatīšanas un ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību;
  • pasūtījuma noformēšanas pabeigšanai un nosūtīšanai izmantotās „pogasˮ noformējumā vai pie tās, patērētāji skaidri netiek brīdināti par uzņemšanos veikt samaksas pienākumu;
  • patērētājiem tiek piedāvātas un pārdotas preces, kuru piegādi Sabiedrība apsolītajā termiņā nevar nodrošināt;
  • patērētājiem netiek sniegta patiesa informācija par patērētāju pasūtīto un pasūtāmo preču piegādes termiņiem; 
  • patērētājiem netiek sniegta patiesa informācija par patērētāju samaksātās pirkuma maksas atmaksāšanu gadījumos, kad patērētāja pasūtīto preci Sabiedrība nepiegādā, vai gadījumos, kad patērētāji izmanto atteikuma tiesības;
  • netiek ievēroti normatīvajos aktos noteiktie patērētāju samaksātās naudas summas atmaksas termiņi gadījumos, kad patērētāji izmanto atteikuma tiesības; 
  • patērētājiem netiek nodrošināti tādi saziņas līdzekļi, kuri izmantojami, lai patērētāji ātri un efektīvi varētu sazināties ar Sabiedrību. 

Abās interneta vietnēs redzama informācija, ka tajās tiek pārdotas dažāda veida preces, piemēram, elektronikas preces, saimniecības preces, tūrisma preces, kā arī kosmētika. Laika periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz pat šī lēmuma pieņemšanas dienai PTAC ir saņēmis un turpina saņemt daudzas patērētāju sūdzības (kopumā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 30.maijam ir saņemtas 33 patērētāju sūdzības) par neizpildītiem preču pasūtījumiem, nepiegādāto pasūtījumu maksas neatmaksāšanu patērētājiem, Sabiedrības neapmierinošo komunikāciju ar patērētājiem (nav bijis iespējams sazināties ar Sabiedrību, izmantojot abās interneta vietnēs norādītās elektroniskā pasta adreses – info@moblive.lv un  info@rigashop.lv un tālruņa numurus). 

PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgus un apdomīgus, izvēloties preces un pakalpojumus neklātienes apstākļos, šajā gadījumā – interneta vietnes, tāpat PTAC aicina iepazīties ar padomiem, kā izvēlēties drošu internetveikalu, kas atrodami: 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un 
komunikāciju daļas vadītāja
Tālr. 67388622, 26544528