Jaunumi Semināri
Informatīvs vebināra baneris

2023.gada 30.martā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) rīko vebināru, lai atgādinātu par normatīvo aktu prasībām, informētu par tirgus uzraudzības rezultātiem un konstatētajām neatbilstībām, kā arī sniegtu padomus patērētājiem un komersantiem. Radioiekārtu lietošanas uzraudzības institūcijas VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) pārstāvis vebinārā vēstīs par biežāk konstatētajām neatbilstībām lietošanā esošajām radioiekārtām un riskiem, ko rada šīs neatbilstošas radioiekārtas. LU Matemātikas un informātikas institūta (LU MII) docents un LU Datorikas fakultātes vadošais pētnieks vebinārā pastāstīs par drošības apdraudējumiem pašām iekārtām. Datu valsts inspekcijas pārstāve vebināra laikā informēs par datu aizsardzību digitālajā vidē.

Radioiekārtas ir  kļuvušas par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu: mobilie telefoni, viedpulksteņi, lietu interneta (IoT) iekārtas, viedā mājsaimniecības tehnika, gudrās mājas, viedie skaitītāji, radiovadāmās rotaļlietas un daudz citu preču un iekārtu. Arvien lielāku popularitāti gūst arī bezpilota gaisa kuģi jeb droni, kas vairs nav tikai rotaļlietas, bet sniedz arvien plašākas iespējas dažādu jomu profesionāļiem. Šādu preču tirgus uzraudzība ir pastāvīga PTAC uzraudzības prioritāte.

PTAC veiktās uzraudzības rezultāti liecina, ka tirgū joprojām tiek konstatēts daudz normatīvo aktu prasībām neatbilstošo radioiekārtu un dronu, kam nav pierādīta atbilstības novērtēšana un ir konstatētas neatbilstības būtiskajām prasībām (savainošanās risks, ugunsbīstamības risks, kaitīgie traucējumi citām iekārtām, ar lietotāju personas datu un privātuma aizsardzību saistītie riski).

2023.gada 30.martā no plkst. 11.00 līdz 12.30 organizēsim vebināru, kura laikā varēs dzirdēt prezentācijas par sekojošām tēmām:

  • Normatīvo aktu prasības, uzraudzības rezultāti, ieteikumi komersantiem un patērētājiem. Grenada Sofija Demakina, PTAC Tehnisko preču uzraudzības daļas vadītāja vietniece, Līga Brāzma, PTAC Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā eksperte
  • Biežāk konstatētās neatbilstības un riski, ko rada neatbilstošas radioiekārtas. Kārlis Polāns, VAS ES Radiofrekvenču monitoringa un kontroles nodaļas Radiokontroles dienesta vecākais radiosakaru inženieris 
  • Drošības  analīze un apdraudējumi valkājamām iekārtām. Pēteris Paikens, LU MII mākslīgā intelekta laboratorija, LU Datorikas fakultātes vadošais pētnieks, docents
  • Datu aizsardzība digitālajā vidē. Sabīne Simsone, Datu valsts inspekcijas Prevencijas nodaļas juriskonsulte

Vebinārs tiks ierakstīts, un tā ieraksts būs pieejams PTAC Youtube kontā. Vebinārs ir informatīvs, un par tā apmeklējumu apliecinājums netiks izsniegts.

Lai reģistrētos vebināram, aizpildiet anketu līdz 29.martam (ieskaitot): https://forms.gle/zY53nboxWhgC7dmo7 30.martā saņemsit piekļuves saiti uz anketā norādīto e-pastu.