Energomarķējums Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2022. gadā turpināja  energomarķējuma un ekodizaina prasību uzraudzību Eiropas Savienības finansētā projekta EEPLIANT3 ietvaros. Energomarķējums palīdz patērētājiem veikt pārdomātākus pirkumus, proti, izvēlēties produktus, kas patērē mazāk enerģijas un citu resursu, ilgtermiņā samazinot izmaksas, kas rodas produktu lietošanas laikā. Sevišķi tas aktuāli pašlaik, kad energoresursu cenas ir būtiski augušas. Tāpat energoefektivitātes pasākumi sniedz būtisku ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā un resursu taupīšanā un aicina atcerēties par energomarķējuma sniegtajiem ieguvumiem.

Lai palielinātu preču atbilstību energoefektivitātes prasībām, kā arī paplašinātu un uzlabotu tirgus uzraudzību, PTAC 2022. gadā veica energomarķējuma un ekodizaina uzraudzības darbības. Saskaņoto pasākumu kopuma EEPLIANT3 ietvaros, kas ir lielākais Eiropas Savienības finansētais Eiropas tirgus uzraudzības projekts, tika  pārbaudīta veļas mazgājamo mašīnu, trauku mašīnu, gaisa kondicionētāju, ūdens sildītāju, ventilācijas iekārtu, apgaismes ierīču un lokālo telpu sildītāju atbilstība ekodizaina un energomarķējuma prasībām.

Pagājušajā gadā kopumā tika veiktas 60 interneta veikalu pārbaudes, ietverot visas pārdošanā esošās preču grupas, uz kurām attiecas energomarķējuma prasības - neatbilstības konstatētas visos gadījumos. Būtiskākās no tām – energomarķējums norādīts nepareizi vai tā nav vispār, neatbilstoša formāta energomarķējuma ikonas, datu lapas neesamība. 2022. gadā tika veiktas arī 5 energomarķējuma pārbaudes veikalos klātienē. Četrās tirdzniecības vietās konstatētās neatbilstības ir novērstas, viena lieta vēl ir izskatīšanā. No jauna tika uzsāktas 19 atkārtoto energomarķējuma pārbaužu lietas. Tika veiktas 30 atkārtotās pārbaudes interneta veikalos un konstatētas 120 neatbilstības.

2022. gadā kopumā tika veiktas 37 padziļinātas tehniskās dokumentācijas pārbaudes, savukārt 10 preces tika nosūtītas testēšanai – 2 veļas mazgājamās mašīnas, 3 ventilācijas iekārtas un 5 spuldžu modeļi. Neatbilstības tika konstatētas 1 veļas mazgājamai mašīnai un 1 ventilācijas iekārtai (pārējiem 2 modeļiem netika iegūti pārliecinoši pierādījumi par atbilstību vai neatbilstību), savukārt spuldžu testēšanas rezultāti būs zināmi šogad, jo to modeļi testēšanai tika nosūtīti tikai pagājušā gada beigās.

Kopumā 2022. gadā tika sniegtas 56 konsultācijas par ekodizaina un energomarķējuma tēmu. Visbiežāk tika skaidroti normatīvie akti un to pielietojums, īpaši saistībā ar energomarķējuma prasībām gaismas avotiem un apkures katliem. 44 konsultācijas tika sniegtas juridiskām personām, četras - iestādēm un astoņas - fiziskām personām.

Veicot energomarķējuma un ekodizaina uzraudzību, tika secināts, ka 2022. gadā EEPLIANT3 ietvaros veiktajām dokumentu pārbaudēm neatbilstības tika sākotnēji konstatētas visos gadījumos. Izskaidrojot prasības un atkārtoti pieprasot nepieciešamo dokumentāciju, daļai preču dokumentācija tika iesniegta vai sakārtota atbilstoši prasībām.

PTAC norāda, ka kopumā situācija ar energomarķējuma prasību ievērošanu tirdzniecības vietās ir vērtējama kā laba, tomēr, lai gan ir uzlabojušās komersantu zināšanas par energomarķējumu, joprojām trūkst izpratnes par to, kā pareizi izvietot energomarķējumu un datu lapu interneta veikalā, savukārt daudzi importētāji nav informēti par to, ka uz elektroprecēm var attiekties arī ekodizaina prasības.

PTAC atgādina, ka tirgotājam ir jānodrošina energomarķējums un datu lapa (internetā – blakus cenai, veikalā – pēc tirgotāja pieprasījuma). Ja tirgotāja rīcībā nav šo dokumentu, tad tie ir jāpieprasa piegādātājam.

Galvenie ieguvumi, ko sniedz energomarķējums:

  • energomarķējums veicina energoefektīvu ražojumu pārdošanu un palīdz pircējam izdarīt pārdomātu lēmumu par pirkumu, tā veicinot mājsaimniecību enerģijas patēriņa samazināšanos kopumā;
  • stiprina pircēja uzticību pārdevējam un veikalam;
  • sniedz informāciju par produkta enerģijas patēriņu un kā tas palīdzēs samazināt enerģijas izmaksas;
  • sniedz informāciju par citu resursu patēriņu, piemēram, ūdens (šī informācija atšķiras katrai produktu grupai);
  • ir likumdošanas prasība, kuru kontrolē un uzrauga tirgus uzraudzības iestāde.

Energomarķējuma ieviešanas rezultātā ir būtiski uzlabojusies energoefektivitāte tiem produktiem, uz kuriem attiecas energomarķējuma prasības, un patērētājam ir iespēja vienkāršā un uzskatāmā veidā salīdzināt energoefektivitātes rādītājus dažādām precēm.

Arī šogad PTAC turpinās veikt energomarķējuma un ekodizaina uzraudzību un aicina patērētājus izvēlēties energoefektīvākās ierīces, kā arī, lai kopīgiem spēkiem panāktu ātrāku tirgus sakārtošanu, pieprasīt tirgotājiem visu nepieciešamo informāciju un iegādāties preces tādās vietnēs, kur informācija ir norādīta.

Vairāk informācijas un noderīgi padomi patērētājiem atrodami šeit.