Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir saņēmis gan iesniegumus, gan sniedzis konsultācijas par pēdējā laikā vairāku komersantu “Helvetia Direct Marketing” un “Natural Pharmaceuticals” īstenoto praksi -  zvanot un piedāvājot preces, kā arī  sūtot tiešā pasta un e-pasta vēstules, pārsvarā piedāvājot piegādāt uztura bagātinātājus par brīvu uz speciāliem, izdevīgiem noteikumiem. Daudzos gadījumos patērētāji neapzinās, ka, piekrītot saņemt kādu preci bez maksas, patiesībā tiek noslēgts ilgtermiņa līgums ar regulārām preču piegādēm un samaksas pieprasījumu par atsūtītajām precēm. Tāpat pēdējā laikā aktivizējusies kompānija “Natural Pharmaceuticals”, kas izsūta pasta un e-pasta vēstules, kurās sludina valsts mēroga dažādu vitamīnu apgādes bezmaksas kampaņas, tādējādi radot iespaidu, ka tā ir valsts institūciju organizēta kampaņa.

PTAC  par uzņēmumu “Helvetia Direct Marketing” un “Natural Pharmaceuticals” rīcību ir ierosinājis administratīvās lietas un veic uzraudzības pasākumus, tostarp sadarbībā ar Polijas uzraudzības iestādi, tā kā  “Natural Pharmaceuticals”  ir Polijā reģistrēts uzņēmums.

Taču pirmšķietami aizdomīgas un potenciāli patērētājiem kaitējošas ir šādas “Natural Pharmaceuticals” komercprakses pazīmes:

  • Apgalvojumi par to, ka tā ir valsts mēroga akcija, kas var radīt iespaidu, ka D vitamīna produkta nodrošināšanas kampaņu atbalsta valsts vai tā tiek organizēta valstisku pasākumu ietvaros, tādējādi patērētajos radot papildu nepamatotu uzticēšanos.
  • Maldinājums par “bezmaksas” D vitamīna piegādi. Ja kaut kas tiek piedāvāts bez maksas, tas nozīmē, ka nedrīkst pieprasīt jebkādu maksu, tajā skaitā arī piegādes izmaksas. Šajā gadījumā patērētājiem tiek pieprasīti 2.49 EUR par pasta sūtījumiem. Savukārt izmantotās norādes par bezmaksas piegādi 1 gadam patērētāji uztver vai varētu uztvert kā apsolījumu D vitamīnu piegādāt bez maksas viena gada garumā, bez jebkādu maksājumu pieprasīšanas no patērētāja. Ja tas tā nav, tad attiecīgās norādes uz bezmaksas piegādi tiek izmantotas negodīgi un maldinoši.
  • Spriežot pēc patērētāju paustās informācijas, patērētājs, telefoniski, pa pastu vai citu komunikāciju līdzekli, piekrītot uztura bagātinātāju piegādei, noslēdz ilgtermiņa distances līgumu, uzņemoties saistības ilgākā laika posmā, kas nozīmē, ka regulāri tiek sūtīta šī pasūtītā prece un rēķini par to. Līdz šim saņemtā informācija liecina, ka patērētāji saņem diezgan lielus rēķinus, pat līdz 100 EUR, skaitot visas piegādes kopā.
  • Tīmekļvietnē https://vitaminsdbezmaksas.lv/ pasūtījuma ietvaros tiek prasīts piekrist pasūtījuma noteikumiem, bet ar tiem nav iespējams iepazīties (vismaz tie nav pieejami viegli ieraugāmā un pieejamā veidā). Veicot pasūtījumu, patērētājam netiek skaidri sniegta informācija, kā tiks veikta piegāde, cik daudz D vitamīna tiks piegādāts, cik bieži u.tml., kā arī nav nekādas informācijas par līguma noteikumiem (šādai informācijai ir jābūt pieejamai, pirms patērētājs vēl ir uzsācis pasūtīšanas darbības).

Savukārt “Helvetia Direct Marketing” darbība ir vērsta uz to, ka tiek veikti zvani patērētājiem (telefona numuru ģenerē dators) un piedāvāts saņemt pasta sūtījumā bezmaksas produktus (vitamīnus), vienlaikus patērētājam sedzot pasta izdevumus 4,99 EUR apmērā. Turklāt tiek informēts, ka, piekrītot bezmaksas produktu saņemšanai, turpmāk regulāri tiks piegādāti maksas sūtījumi un, ja patērētājs nevēlēsies saņemt šos maksas sūtījumus, viņam ir jāinformē komersants un jāatsakās no šī abonēšanas līguma, pretējā gadījumā produkts tiks sūtīts katru mēnesi un pieprasīta maksa. Distances līguma noteikumi un atteikuma veidlapa netiek izsniegti atbilstoši prasībām, tas ir, uz pastāvīgā informācijas nesēja. Nereti patērētāji šādiem preču pasūtījumiem tiek piesaistīti, piedāvājot piedalīties aptaujās. PTAC saņem patērētāju sūdzības par nepasūtītu preču piegādi un maksājumu pieprasīšanu.

Jau iepriekš, veicot uzraudzības pasākumus, PTAC ir aicinājis  “Helvetia Direct Marketing” nodrošināt tādu komercpraksi, kuras ietvaros komersants respektē patērētāja izteikto gribu un neuzspiež preces, kuras patērētājam nav vajadzīgas, kā arī nodrošina distances līguma noteikumus un atteikuma tiesību veidlapu uz pastāvīgā informācijas nesēja ne vēlāk kā preces piegādes brīdī.

Rekomendācijas patērētājiem, saskaroties ar iepriekš minēto uzņēmumu vai līdzīga  veida piedāvājumiem:

  • Uzmanīgi izvērtēt telemārketingā vai citādi piedāvāto preču vai pakalpojumu nepieciešamību un iegādi.
  • Ņemt vērā, ka, telefoniski piekrītot saņemt preces par konkrētu cenu, tiek noslēgts distances līgums, kas nozīmē saistības arī patērētājam.
  • Nepiekrist piedāvājumam, ja nav skaidras visas izmaksas un/vai līguma noteikumi.
  • Ja patērētājs ir piekritis šādam līgumam un to noslēdzis, bet nevēlas saņemt preces, 14 dienu laikā var atteikties no precēm un izbeigt līgumu atbilstoši uzņēmuma sniegtajam atteikuma veidam (rakstveidā vai elektroniski).
  • Ja prece nav pasūtīta, patērētājam nav pienākums to pieņemt un apmaksāt.

Ja patērētajiem ir neskaidrības vai jautājumi saistībā ar iepriekš minēto preču iegādes veidu, noslēgtajiem līgumiem atteikuma tiesībām u.c., aicinām vērsties PTAC, zvanot pat tālruni 65452554, rakstot  e-pastu:pasts@ptac.gov.lv.  

PTAC aicina patērētājus uzmanīgi izvērtēt īpaši telemārketingā piedāvāto preču vai pakalpojumu nepieciešamību un iegādi.

Sanita Gertmane

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv