Jaunumi
PTAC anulējis “BULTA-TURS” licenci tūrisma aģenta un tūrisma operatora pakalpojumu sniegšanai

2020. gada 23. janvārī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) pieņēma lēmumu Nr.T-2020-13, ar kuru ir anulēta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību firmai “BULTA-TURS” (turpmāk – “BULTA-TURS”) 2019. gada 4. septembrī izsniegtā licence Nr. T-2019-242 tūrisma aģenta un tūrisma operatora pakalpojumu sniegšanai, kā arī “BULTA-TURS” ir izslēgta no tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzes.

Konstatējot neatbilstības “BULTA-TURS” darbībā, PTAC 2019. gada 25. novembrī apturēja “BULTA-TURS” licences darbību. Pārbaudot informāciju par “BULTA-TURS” pēc licences darbības apturēšanas, tika konstatēts, ka “BULTA-TURS” nav pilnībā novērsusi iemeslus, kādēļ tai bija apturēta licences darbība – tas ir, “BULTA-TURS” nebija pildījusi nosacījumu, ar kādu komersantam tika izsniegta licence (vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi), un “BULTA-TURS” joprojām bija kavēti VID administrēto nodokļu (nodevu) maksājumi. Tādējādi “BULTA-TURS” gan kā tūrisma operators, gan kā tūrisma aģents neatbilst normatīvo aktu prasībai, ka pakalpojumu sniedzējam nedrīkst būt VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kuru kopsumma pārsniedz 150 eiro.

Licences anulēšana nozīmē to, ka “BULTA-TURS” pēc PTAC lēmuma par licences anulēšanu paziņošanas nedrīkst piedāvāt pārdošanai vai pārdot ceļotājam ne savus, ne citu tūrisma operatoru organizētus ceļojumus. “BULTA-TURS” nekavējoties ir jāpārtrauc izplatīt kompleksu tūrisma pakalpojumu (ceļojumu) piedāvājumus, t.sk., mājaslapā un sociālajos tīklos. Ceļotājiem, kuri jau iegādājušies “BULTA-TURS” organizētu ceļojumu, jāņem vērā, ka “BULTA-TURS” jānodrošina tā ceļojuma līguma izpildi, kurš ar ceļotāju noslēgts pirms PTAC lēmuma par licences darbības apturēšanu paziņošanas (pirms 2019. gada 29. novembra).

PTAC aicina ceļotājus, kuri ir iegādājušies “BULTA-TURS” ceļojumu, sazināties ar “BULTA-TURS” vai tūrisma aģentu, ja ceļojums ir iegādāts pie tūrisma aģenta, vai ceļojuma organizatoru (tūrisma operatoru), ja pie “BULTA-TURS” ir iegādāts cita tūrisma operatora organizēts ceļojums.

 

Mediju jautājumiem:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Santa.Zarane@ptac.gov.lv,
67388622, 22006628.

Publicēšanas datums: 28.01.2020.