Jaunumi

Ņemot vērā arvien pieaugošo interesi par īstermiņa (koplietošanas) transportlīdzekļu (piemēram, elektroskrejriteņi, elektroskūteri, automašīnas) izmantošanu un nomas pieprasījumu, pieaugušas arī sūdzības par minēto pakalpojumu sniedzējiem. Patērētāji īstermiņa (koplietošanas) transportlīdzekļus aizvien vairāk izmanto ikdienas vajadzībām, tos iekļaujot kā pārvietošanās līdzekļus, plānojot savas ikdienas gaitas.

Viena no Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) uzraudzības prioritātēm 2024. gadā ir īstermiņa (koplietošanas) transportlīdzekļu noma, tās ietvaros plānojot apkopot problēmsituācijas un normatīvā regulējuma tvērumu, kā arī PTAC iesaisti nozares sakārtošanā kompetences ietvaros.

Lai gūtu pilnīgāku ieskatu nozarē pastāvošajās problēmās, PTAC ir izveidojis aptaujas anketu, kurā īstermiņa (koplietošanas) transportlīdzekļu lietotāji lūgti paust viedokli, palīdzot apkopot lietderīgu informāciju turpmākā uzraudzības darba veikšanai.

PTAC augsti novērtētu Jūsu sniegto informāciju un viedokli par īstermiņa (koplietošanas) transportlīdzekļu nomas pakalpojumu kvalitāti. Aptaujas anketa pieejama šeit. Anketa ir anonīma, un saņemtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Lūdzam sniegt atbildes līdz 2024. gada 5. jūnijam.

PTAC 2024. gada pirmajos piecos mēnešos ir saņēmis 22 iesniegumus par automašīnu nomu, 3 iesniegumus par elektroskrejriteņu nomu, kā arī 3 iesniegumus par tiešsaistes rezervācijas vietnēm. Savukārt 2023. gadā kopumā saņemti 11 iesniegumi par automašīnu nomu, 2 iesniegumi par elektroskrejriteņu nomu un 4 iesniegumi par tiešsaistes rezervācijas vietnēm. Iesniegumu skaits par automašīnu nomu 2024. gada pirmajā pusē pieaudzis divas reizes. 2024. gadā līdz šim brīdim par transportlīdzekļu nomu sniegtas 99 konsultācijas, kas ietver gan ilgtermiņa, gan īstermiņa nomu, savukārt 2023. gadā kopumā sniegtas 170 konsultācijas.