Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir konstatējis, ka sociālo mediju vietnēs, īpaši platformā Instagram, satura veidotāji izplata mākslīgā maisījuma zīdaiņiem reklāmu. Visbiežāk tiek reklamēti mākslīgie maisījumi zīdaiņiem vecuma grupā no dzimšanas līdz 6 mēnešiem. Uz šo produktu piedāvājumu komerciālo raksturu norāda arī sociālo mediju vietņu profilos izvietotie tēmturi #sadarbība, #reklāma. Turklāt mākslīgo maisījumu zīdaiņiem popularizēšanas un tirdzniecības veicināšanas nolūkā sociālo tīklu publikācijās dažkārt tiek ietverti tēmuturi #dāvana vai arī šie produkti tiek piedāvāti par īpaši izdevīgām, pazeminātām cenām.

PTAC informē, ka atbilstoši normatīvo aktu regulējumam[1], “maisījumu zīdaiņiem reklamēšana ir atļauta tikai specializētās publikācijās par zīdaiņu aprūpi un zinātniskās publikācijās”, kā arī “šādā reklāmā norāda tikai zinātniska un faktiska rakstura informāciju”. Regulējumā iekļauta zīdaiņa definīcija, proti, “zīdainis” ir bērns līdz 12 mēnešu vecumam. Vienlaikus PTAC vērš uzmanību uz normatīvajos aktos noteikto aizliegumu ražotajiem un izplatītājiem pircējus kopumā vai grūtnieces, jaunās māmiņas vai viņu ģimenes locekļus apgādāt ar bezmaksas produktiem (mākslīgajiem maisījumiem) vai šiem produktiem par pazeminātām cenām, paraugiem vai citādām dāvanām reklāmas nolūkā, vai nu tieši vai netieši ar veselības aprūpes sistēmas vai veselības aprūpē iesaistītu darbinieku starpniecību. Attiecīgi PTAC vērš uzmanību, ka ražotājiem un izplatītājiem ir aizliegts apgādāt satura veidotājus ar mākslīgā maisījuma zīdaiņiem dāvanām vai cita veida bezmaksas paraugiem reklāmas nolūkos. Savukārt satura veidotājiem ir aizliegts publicēt šo produktu reklāmas sociālos tīklos.

PTAC atgādina:

Papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem reklāma ir jāveido tā, lai:

-           tajā netiktu izmantoti termini “humanizēts”, “maternalizēts”, “pielāgots” vai līdzīgus terminus;

-           nemaldinātu vai šādai pārtikai netiktu piedēvētas īpašības novērst, ārstēt vai izārstēt cilvēku slimības, vai tajā nenorādītu uz šādām īpašībām;

-           tā neveicinātu atteikšanos no barošanas ar krūti;

-           izvairītos no jebkāda riska sajaukt maisījumu zīdaiņiem ar papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem un lai ļautu patērētājiem skaidri nošķirt šos maisījumus, jo īpaši attiecībā uz izmantoto tekstu, attēliem un krāsām:

  1. reklāmā skaidri un uzskatāmi ir jābūt norādītam, ka šis produkts ir papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem un piemērots tikai zīdaiņiem, kas vecāki par sešiem mēnešiem;
  2. reklāmas attēlu nedrīkst izmantot tā, ka tas var radīt priekšstatu, ka produkts paredzēts bērniem, kas jaunāki par 6 mēnešiem.
  3. reklāmā ietvertie attēli un teksti nedrīkst radīt iespaidu par papildu maisījuma zīdaiņiem saistību ar mātes pienu vai salīdzināt tos;
  4. reklāmas dizainam jābūt atšķirīgam no mākslīgā maisījuma zīdaiņiem reklāmas (lai izvairītos šos abus maisījuma veidus sajaukt).

PTAC aicina satura veidotājus, t.sk. komersantus, kuri ir saistīti ar mākslīgā maisījuma zīdaiņiem reklāmas izplatīšanu, ņemt vērā reklāmas jomas speciālo tiesību aktu prasības un atturēties no šādu produktu reklāmas publikācijām ārpus likumā atļautajām reklāmas izvietošanas vietām.

Mākslīgo maisījumu zīdaiņiem reklāmas aizliegums - informatīvs baneris
Reklāmas veidošana - baneris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Komisijas 2015. gada 25. septembra Deleģētā regula (ES) 2016/127, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013