Jaunumi Tūrisms

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir izskatījis saņemtos 157 patērētāju iesniegumus par apmaksātajiem, bet nesaņemtajiem tūrisma pakalpojumiem no SIA “Mouzenidis Travel-Riga”, kurai tika konstatētas likviditātes problēmas un kura vairs pakalpojumu sniegšanu nenodrošina. Šobrīd saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra uzturēto Maksātnespējas reģistra žurnāla 2021.gada 16.augusta ierakstu Nr.15, pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021.gada 13.augusta spriedumu lietā Nr.C30632021, ir pasludināts SIA “Mouzenidis Travel-Riga” maksātnespējas process.

Iesniegumu izskatīšanas rezultātā PTAC ir pieņēmis 

ar kuru SIA “Mouzenidis Travel-Riga” nodrošinājuma (t.i., apdrošināšanas polises) izsniedzējam AAS "BTA Baltic Insurance Company"  uzdod bez nepamatotas kavēšanās veikt maksājumu atmaksāšanu tiem ceļotājiem, kuri bija iegādājušies kompleksos tūrisma pakalpojumus un iesnieguši atbilstošus dokumentus (153 iesniegumi).

Katram ceļotājam atmaksājamo izdevumu apmērs ir aprēķināts proporcionāli ceļotāju skaitam, kuri pieteikušies PTAC, to samaksātajai summai un kopējam nodrošinājuma apmēram (150000,00 euro), tas ir 83.58%  no samaksātās, bet neatgrieztās naudas summas (kopējā neatgrieztā summa – 179459.52 euro). Pozitīva apdrošinātāja lēmuma gadījumā maksājumu atmaksāšanu veiks AAS "BTA Baltic Insurance Company" un konkrētā izmaksājamā summa tiks pārskaitīta uz iesniegumā PTAC norādītajiem maksātāju norēķinu kontiem.

Tiem ceļotājiem, kuri paralēli iesnieguši pieteikumu maksātspējas administratoram, saistībā atlikušās summas iespējamu atmaksu nepieciešams gaidīt maksātspējas procesa noslēgumu.

Konsultāciju tālrunis

konsultācijas
pasts [at] ptac.gov.lv