Jaunumi Semināri

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2023. gada 9. martā rīkoja vebināru, lai atgādinātu par prasībām SNG baloniem, informētu par konstatētajām neatbilstībām un sniegtu padomus patērētājiem un komersantiem. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvis vebinārā informēja par aktualitātēm ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos normatīvajos aktos.

  • Grenada Sofija Demakina (PTAC) “Normatīvo aktu prasības, uzraudzības rezultāti, ieteikumi komersantiem un patērētājiem”;
  • Tomass Lausmā (VUGD)  “Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos normatīvajos aktos”.
Vebinārs "Mājsaimniecībās izmantojamie gāzes baloni: prasības, situācija tirgū, uzraudzība, padomi"