Jaunumi Semināri

2023. gada 8. martā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sadarbībā ar Ekonomikas ministriju organizēja klātienes semināru “Aktualitātes tūrisma nozarē”, lai vēstītu par aktualitātēm komplekso tūrisma pakalpojumu uzraudzībā un grozījumiem Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumos Nr.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”. Pasākuma laikā tika arī diskutēts par tūrisma operatoru un tūrisma aģentu sadarbības problemātiku.

Darba kārtība:

• Ieva Baldiņa (Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta direktore/iestādes direktores vietniece) “Komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzraudzība, grozījumi MK noteikumos”;

• Madara Lūka-Ruskulova (EM Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktores vietniece) “Aktualitātes komplekso tūrisma pakalpojumu regulējumā”.