Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informē, ka saskaņā ar Uzņēmumu reģistra uzturēto Maksātnespējas reģistra žurnāla 2022.gada 14.jūlija ierakstu, pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu, SIA “Bravo Events” (reģistrācijas Nr. 40103921831) ir pasludināts maksātnespējas process un iecelta maksātnespējas procesa administratore Gundega Miķelsone. Kreditoru pieteikšanās termiņš ir noteikts līdz 2022.gada 15.augustam.

PTAC ir saņēmis vairākas patērētāju sūdzības, kas saistītas ar pārceltajiem un nenotikušajiem koncertiem, kur bija paredzēts uzstāties tādiem māksliniekiem kā Filips Kirkorovs, Monatik, Artūrs Piražkovs, Aleksandrs Ivanovs un Rondo, Vladimirs Pozners.

Ņemot vērā iepriekš minēto, PTAC aicina patērētājus, kuru saistības SIA “Bravo Events” nespēj pilnībā vai daļēji pildīt,  līdz 2022. gada 15. augustam iesniegt kreditora prasījumu maksātnespējas administratorei Gundegai Miķelsonei (prakses vietas adrese: Lāčplēša iela 43/45-4B, Rīga, tālr.: 26336611, e-pasts: mikelsonei.gundegai@gmail.com).

Administratore aicina kreditorus iesniegt kreditoru prasījumus elektroniski Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā (EMUS) – elektroniski autorizējoties (https://emuspublic.ta.gov.lv/).

Instrukcija EMUS) e-pakalpojuma lietošanai pieejama Maksātnespējas kontroles dienesta mājaslapā (https://www.mkd.gov.lv/lv/media/2522/download). Jautājumiem par kreditora prasījuma aizpildīšanu EMUS sistēmā, tel.67099100.