Jaunumi

2022.gada 1.februārī Latvijā sāka darboties depozīta sistēma, kas paredz, ka taru var nodot depozīta punktos, par to saņemot atpakaļ iemaksāto depozīta maksu – 10 centus par katru iepakojumu. Depozīta sistēmai ir noteikts pārejas periods līdz 2022.gada 31.jūlijam, kas nozīmē, ka tirdzniecības vietās joprojām ir pieejami dzērieni gan ar depozīta zīmi, gan bez tās. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) dažkārt saņem signālus no patērētājiem par problēmsituācijām, kad šķietami netiek norādīta informācija par 0,10 EUR depozītu cenu zīmē, tāpat arī par problēmām taras nodošanas procesā. Tādēļ PTAC komersantiem atgādina korekti norādīt preces cenu dzērieniem, kas pildīti iepakojumos ar depozīta zīmi, savukārt patērētājus aicina pievērst uzmanību dzērienu etiķetēm un taromāta tehnisku problēmu gadījumā sazināties ar depozīta sistēmas operatoru.

PTAC atgādina, ka komersantiem korekti jānorāda preces cena dzērieniem, kas pildīti iepakojumos ar depozīta zīmi:

  • produkta cena jānorāda, neieskaitot iepakojuma/taras cenu;
  • cenu zīmē atsevišķi jānorāda depozīta maksa 10  centi par iepakojumu;
  • produkta mērvienības cena jānorāda, neieskaitot taras cenu.

Ņemot vērā, ka PTAC ir saņemtas patērētāju sūdzības par to, ka taromātos nav iespējams nodot iepakojumus ar depozīta zīmi, vēršam uzmanību uz to, ka:

  • iepakojumam ir jābūt marķētam ar Latvijas depozīta zīmi (patērētāji to nereti jauc ar Igaunijas depozīta zīmi);
  • depozīta punktā var nodot tikai tos iepakojumus, kas iegādāti, sākot no 2022.gada 1.februāra;
  • iegādājoties iepakojumu bez depozīta zīmes, depozīta maksa par to netiek iekasēta un to nevar nodot depozīta punktā;
  • iepakojumam ir jābūt iztukšotam, nesaplēstam, bez būtiskiem bojājumiem, uz iepakojuma etiķetes ir jābūt atrodamam skaidri nolasāmam svītrkodam.

Svarīgi, ka depozīta kuponu var izmantot tikai kuponā norādītajā tirdzniecības vietā.

Ja taromāts nedarbojas, lūdzam par to informēt veikala darbiniekus, kas tālāk koordinēs taromāta tehnisko apskati un nepieciešamos remontdarbus. Ja taromāta darbība netiek atjaunota pietiekami ātri, šādā situācijā iesakām doties uz citu tuvāko depozīta punktu.

PTAC aicina patērētājus pievērst uzmanību dzērienu etiķetēm, lai zinātu, kurus iepakojumus var nodot atpakaļ depozīta punktā.

Gadījumā, ja rodas tehniskas problēmas un nesaplacinātu iepakojumu ar Latvijas depozīta zīmi neizdodas nodot taromātā, informāciju par to var nosūtīt depozīta sistēmas operatoram, norādot depozīta punkta adresi, veikala nosaukumu, nodošanas laiku un pievienojot iepakojuma fotogrāfiju ar labi nolasāmu svītrkodu un depozīta zīmi uz e-pastu jautajumi@dio.lv vai numuru +371 20224214 lietotnē “Whatsapp”.

Depozīta zīmes piktogrammas

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv