Jaunumi

Iepērkoties interneta veikalos vai sociālajos tīklos, cilvēki nereti sastopas ar situācijām, ka iegādātā prece ir neatbilstoša vai, sliktākajā gadījumā, pircējs pat nesaņem kāroto pirkumu. Ko darīt? Lai izvairītos no šādiem nepatīkamiem pārsteigumiem, ir svarīgi zināt, kā rīkoties un kādas ir tavas patērētāja tiesības. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) apkopojis pamatinformāciju un norādes, kas jādara, ja radušās problēmas ar internetā pirktu preci.

Pirmkārt, ir būtiski saglabāt darījumu apliecinošus dokumentus, kas var kalpot par pierādījumu strīdu gadījumos. Ja iegādātā prece neatbilst līguma prasībām, normatīvajos aktos ir noteikts process, kā rīkoties šādās situācijās. PTAC atgādina – kad esi izvēlējies kāroto preci un izdarījis pasūtījumu, tirgotājam ir jāievēro piegādes termiņš un prece jāpiegādā ne vēlāk kā 30 dienu laikā, ja neesat vienojušies par citu piegādes termiņu.

Rīcība, ja piegādāta nepareiza prece

Ja piegādāta nepareiza prece, sazinies ar tirgotāju rakstveidā un informē viņu par to. Sūdzībā norādi savu vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju un adresi. Izklāsti sūdzības būtību, kā arī neaizmirsti pievienot darījumu apliecinoša dokumenta kopiju. Tirgotājam ir pienākums atbildēt 15 darbdienu laikā. Svarīgi atcerēties, ka gadījumos, kad piegādāta nepareiza prece, preces apmaiņa tirgotājam jānodrošina uz sava rēķina. Ja saņemta nepareiza prece, patērētājs var izmantot arī atteikuma tiesības un nepareizo preci nosūtīt atpakaļ, taču šādos gadījumos var nākties segt preces atpakaļ atdošanas izmaksas, ja pārdevējs nav uzņēmies apmaksāt preces atpakaļ sūtīšanu.

Rīcība, ja vēlies atteikties no internetā pasūtītas preces

Ja esi iegādājies preci, bet pēc preces saņemšanas tomēr pārdomājis to paturēt vai prece nepatīk, tev ir tiesības atteikties no preces 14 dienu laikā no tās saņemšanas brīža. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājam nav jānorāda atteikuma iemesls, taču obligāti rakstveidā, aizpildot atteikuma veidlapu vai atteikumu brīvā formā, jāinformē tirgotājs par to, ka vēlas atdot preci un saņemt atpakaļ naudu. Pēc informēšanas patērētājam jānosūta atpakaļ arī prece, un likums nosaka, ka tas jāizdara 14 dienu laikā no brīža, kad esi informējis tirgotāju.

Jāņem vērā, ka preces atpakaļ nosūtīšanas izmaksas būs jāsedz tev, ja tirgotājs nebūs piedāvājis preču bezmaksas atgriešanu. Tāpēc ir svarīgi izpētīt, kādi ir preces atpakaļ atdošanas noteikumi, un pievērst uzmanību, kādā veidā tirgotājs pieņem atpakaļ preces – vai iespējams atdot preci klātienē, pa pastu, pakomātā vai izmantojot kurjera pakalpojumus. Saskaņā ar likumu tirgotājam nav jāatmaksā piegādes izdevumi, ja piegādes veids, kuru patērētājs izvēlējies, nav lētākais izvēlētais piegādes veids. Nauda jāatmaksā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad pārdevējs saņēmis no patērētāja informāciju par atteikuma tiesību izmantošanu.

Rīcība, ja prece nav piegādāta

Patērētāja pasūtītajai precei jābūt piegādātai termiņā, kas norādīts, preci pasūtot, vai par kuru patērētājs vienojies ar tirgotāju. Ja šāds termiņš nav noteikts vai nav bijusi nekāda vienošanās, saskaņā ar likumu prece jāpiegādā 30 dienās no līguma noslēgšanas. Ja prece nav piegādāta termiņā, patērētājam rakstveidā jāpieprasa tirgotājam preci piegādāt papildu termiņā.

Šāds noteikums nav spēkā, ja tirgotājs pats atteicies preci piegādāt vai piegādes termiņš patērētājam ir bijis svarīgs, piemēram, kāzu kleitas pasūtījums ir svarīgs, lai tiktu saņemts pirms kāzām, pēc kāzām kleita pircējam vairs nebūs vajadzīga. Ja arī papildu termiņā prece netiek piegādāta, nepieciešams rakstveidā informēt tirgotāju par atkāpšanos no noslēgtā līguma. Tirgotājam ir jāatmaksā nauda patērētājam 14 dienu laikā no patērētāja rakstveida paziņojuma saņemšanas.

Svarīgi paturēt prātā, ka atteikuma tiesību izmantošanas termiņā nepieciešams saglabāt preces vērtību. Patērētājs drīkst pārbaudīt preces darbību un atbilstību patērētāja vajadzībām tiktāl, ciktāl to var izdarīt veikalā klātienē, piemēram, pieslēgt putekļsūcēju elektrībai, bet nedrīkst ar to sūkt putekļus, vai pielaikot apavus mājās, bet nedrīkst ar tiem iet ārā.

Ir arī gadījumi, kad patērētājam nav atteikuma tiesību, par to tirgotājam ir jānorāda informācija, pirms patērētājs iegādājas preci. Ar izņēmumiem iespējams iepazīties šeit – https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu 22.punktā.

PTAC aicina iedzīvotājus ziņot, ja ir kādas problēmas ar pirkumiem internetā, kā arī tad, ja pamanītas fiktīvas un maldinošas reklāmas un nepatiesi piedāvājumi. Ja prece pirkta no tirgotāja Latvijā, raksti uz ptac@ptac.gov.lv, bet, ja prece pirkta no tirgotāja citā Eiropas Savienības valstī, raksti uz ECCNET-LV@ec.europa.eu. Svarīgi atcerēties, ka, iegādājoties preci no tirgotāja ārpus Eiropas Savienības, tirgotājam nebūs saistoši Eiropas Savienības normatīvie akti.