Jaunumi

attels

 

Rotaļlietas ir viens no pirmajiem priekšmetiem, kas jau agrā vecumā nonāk mūsu bērnu rokās, tomēr ne vienmēr vecāki aizdomājas, ka rotaļlietas var apdraudēt bērnu un radīt nopietnas, pat dzīvībai bīstamas traumas. Tā kā rotaļlietu drošums ir viena no pamata prioritātēm, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ik gadu veic rotaļlietu tirgus uzraudzību un atklāj lielu skaitu neatbilstošas rotaļlietas.

Viens no PTAC galvenajiem uzdevumiem ir nepieļaut, lai patērētāju rīcībā nonāk preces, kas var radīt risku to veselībai un dzīvībai, līdz ar to Rotaļlietu tirgus uzraudzības projekta (turpmāk – Projekts) ietvaros PTAC ir veicis dažādu rotaļlietu veidu testēšanu, nosakot to atbilstību būtiskajām drošuma prasībām, galvenokārt, pārbaudot mehāniskās un fizikālās īpašības un dažādu ķīmisko vielu klātbūtni. Projekta ietvaros PTAC izņēma 49 rotaļlietu paraugus, lai noteiktu fizikālās, mehāniskās un ķīmiskās īpašības, kā arī mikrobioloģisko piesārņojumu. Neatbilstības tika konstatētas 9 rotaļlietu paraugiem - 2 paraugiem ftalātu saturs pārsniedz pieļaujamās normas un 4 neatbilst fizikālo un mehānisko īpašību prasībām - rotaļlieta satur sīkas detaļas vai pēc testa veikšanas ir pieejamas pogveida baterijas.

Projekta ietvaros tika pārbaudīti arī 277 rotaļlietu modeļu marķējumi, brīdinājumi un lietošanas pamācības valsts valodā.  No veiktajām pārbaudēm, 14 pārbaudēs pārkāpumi netika konstatēti, savukārt 35 pārbaudēs, jeb 168 rotaļlietu modeļiem tika konstatētas tādas neatbilstības kā nenorādīts preces ražotāja un/vai importētāja  nosaukums, nav nepieciešamo brīdinājumu un instrukcijas, nav nodrošināta informācija valsts valodā un nav CE atbilstības marķējuma. Projekta rezultātā PTAC ir konstatējis, ka drošuma prasībām neatbilstošu rotaļlietu skaits Latvijas tirgū pēdējos gados ir būtiski samazinājies, taču ņemot vērā to, ka 61 % no Latvijas tirgū piedāvātajām rotaļlietām ir konstatētas marķējuma neatbilstības, PTAC arī turpmāk rotaļlietu tirgus uzraudzību izvirzīs kā vienu no prioritārajām jomām.

Kopumā tirgus uzraudzības pasākumu ietvaros atbildīgie komersanti brīvprātīgi ir veikuši šādas korektīvās darbības: iznīcinājuši 50 preču modeļus, jeb 4774 vienības; no tirgus izņēmuši 26 modeļus; novērsuši pārkāpumus 69 modeļiem.

Lai bērni būtu pasargāti, aicinām vecākus ievērot sekojošus rotaļlietu drošuma padomus: 

Vienmēr iegādājieties rotaļlietas no uzticamiem tirgotājiem un interneta veikaliem. Rotaļlietai ir jābūt norādītam ražotāja nosaukumam (firmai) vai reģistrētai preču zīmei un adresei. Savukārt, ja rotaļlieta ir ražota ārpus Eiropas Savienības, ir jābūt norādītam arī importētāja nosaukumam vai reģistrētai preču zīmei un adresei. Rūpīgi pārbaudiet rotaļlietas, kas iegādātas interneta veikalos, pasniegtas bērnam kā dāvanas vai iegādātas lietoto preču veikalos; Nekad nepērciet rotaļlietas, kurām nav CE atbilstības marķējuma (uz rotaļlietas vai tās iepakojuma). CE atbilstības marķējums norāda, ka rotaļlieta atbilst visām Eiropas Savienības noteiktajām drošuma prasībām;Rotaļlietai ir norādīts identifikācijas elements, piemēram, modeļa numurs,  svītru kods u.c.; Rūpīgi izlasiet precei pievienotos brīdinājumus un instrukcijas.Izvēlieties rotaļlietas atbilstoši bērna vecumam, spējām un prasmju līmenim. Rotaļlietas, kas nav paredzētas noteiktai vecuma grupai, var savainot bērnu. Noteikti sekojiet vecuma ieteikumam, it īpaši norādei „Nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem” vai „Nav paredzēta bērniem līdz 36 mēnešu vecumam” un simbolam ar norādi par konkrēto apdraudējumu, kura dēļ noteikts vecuma ierobežojums;Nepērciet rotaļlietas ar sīkām atdalāmām detaļām bērniem, kas jaunāki par trīs gadiem. Jo šie bērni mēdz likt rotaļlietas mutē un tie ar rotaļlietas sīkajām detaļām var aizrīties; Rūpīgi sekojiet instrukcijām, rotaļlietu saliekot un lietojot; Pirms dodiet rotaļlietu bērnam, atbrīvojiet to no iepakojuma. Pārliecinieties, ka bērni nerotaļājas ar plastmasas iepakojumu, jo tas var radīt nosmakšanas risku; Uzraugiet bērnu, kad tas rotaļājas. Ar noteiktām rotaļlietām, piemēram, skūteriem, skrituļslidām un divriteņiem, jālieto aizsargķiveres un cits aizsargaprīkojums;Spēcīgi magnēti rada drošuma risku bērniem. Norijot vairāk nekā vienu magnētu, magnēti var savstarpēji pievilkties un izraisīt zarnu perforāciju, infekciju vai nosprostojumu, kas var būt nāvējoši. Šādu magnētu ieelpošana var radīt arī bīstamus ievainojumus.Pārliecinieties, vai bērnu rīcībā nav rotaļlietas, kurām ir viegli pieejami bateriju nodalījumi un attiecīgi – arī baterijas. Bateriju nodalījumam jābūt cieši noslēgtam, lai bērns tajā esošajām baterijām nevarētu piekļūt. Tam jābūt atveramam tikai ar instrumenta palīdzību vai bateriju nodalījuma vāka atvēršanai nepieciešamas divas dažādas kustības. Ja bateriju nodalījums ir viegli atverams, aicinām pārtraukt izmantot šādus izstrādājumus un atbrīvoties no baterijām drošā veidā. Pievērsiet uzmanību arī sadzīves priekšmetu, piemēram, TV pults bateriju nodalījumam. Vairāk par bateriju bīstamību lasiet šeit (http://ptac.gov.lv/lv/news/ptac-bridina-par-spineru-ar-baterijam-bistamibu) Laiku pa laikam pārbaudiet rotaļlietas, vai tās nav bojātas un nevar apdraudēt bērnu; Māciet bērnus novietot rotaļlietas tām paredzētā vietā, lai novērstu nevēlamus negadījumus; Vienmēr informējiet ražotāju un pārdevēju par problēmām, kas saistītas ar rotaļlietas drošumu.

attels

Lai pasargātu bērnus no traumām, PTAC aicina patērētājus ziņot par rotaļlietām, kuras izraisījušas traumas vai varēja tādas radīt! Par bīstamajām precēm Jūs varat ziņot pa Patērētāju traumu ziņojumu tālruni 67388639, sūtot ziņu uz e-pastu ptac@ptac.gov.lv vai aizpildīt formu PTAC mājas lapā.

Latvijā konstatētās nedrošas preces atrodamas PTAC izveidotajā datu bāzē.

Eiropā konstatētās nedrošās preces atrodamas RAPEX datu bāzē.