Jaunumi Tūrisms

Klientus aicina nekavējoties vērsties ar iesniegumu gan PTAC, gan pie maksātnespējas administratora

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2021.gada 25.augustā aicināja ceļotājus iesniegt PTAC

par neatmaksāto maksājumu atmaksāšanu, ko ceļotājs veicis vai kas veikti ceļotāja vārdā SIA Mouzenidis Travel-Riga par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem (https://www.ptac.gov.lv/lv/mouzenidis-ptac).

Lai paātrinātu naudas atgūšanas procesu, PTAC aicina ceļotājus iesniegumus iesniegt pēc iespējas ātrākā termiņā (vēlams ne vēlāk kā viena mēneša laikā no PTAC paziņojuma publicēšanas dienas).

Papildus PTAC aicina vērsties arī pie maksātnespējas administratora, lai maksimāli nodrošinātu ceļotāju veikto maksājumu atmaksas iespēju.  Visus ceļotājus, kā arī SIA Mouzenidis Travel-Riga sadarbības partnerus, kuru saistības SIA Mouzenidis Travel-Riga nespēj pilnībā vai daļēji pildīt, aicinām līdz 2021.gada 16.septembrim iesniegt kreditora prasījumu maksātnespējas administratoram Jānim Spilvem (prakses vietas adrese: Skolas iela 21-608, Rīga, tālrunis +371 29378096; Fakss +371 67333463; Elektroniskā pasta adrese: spilvesbirojs@gmail.com).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā:

  • saistībā ar PTAC iesnieguma aizpildīšanu vai iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem lūdzam zvanīt uz  PTAC konsultāciju tālruni +371 65452554;
  • saistībā ar kreditora prasījuma noformēšanas prasībām un iesniegšanas nosacījumiem lūdzam zvanīt maksātnespējas administratoram Jānim Spilvem +371 29378096

SVARĪGI!

Veidlapu var iesniegt gan PTAC, gan maksātnespējas procesa administratoram, gadījumā, ja veidlapa tiek adresēta arī maksātnespējas administratoram, tā jāaizpilda 2 eksemplāros un ar pievienotiem dokumentiem pašam iesniedzējam jāiesniedz arī administratoram viņa prakses vietā: Skolas ielā 21-608, Rīgā, vai jāsūta uz elektroniskā pasta adresi: spilvesbirojs@gmail.com.

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv