Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), 2020.gada rudenī, saņemot patērētāja sūdzību, uzsāka AS “mogo” (turpmāk – Sabiedrība) komercprakses izvērtēšanu, par maksājumu kavējumiem virs 10 dienām papildu līgumsodam pieprasot parāda atgūšanas izdevumu segšanu 17 EUR apmērā.

PTAC konstatēja, ka AS “mogo” papildus līgumsodam par maksājumu kavējumiem pieprasīja arī normatīvajiem aktiem neatbilstošus parāda apkalpošanas izdevumus (kompensāciju). Turklāt  šī informācija par papildu maksājumiem, ja maksājums tiek kavēts vairāk par 10 dienām, nebija iekļauta aizdevuma līgumā.

Uz PTAC aicinājumu Sabiedrība iesniedza rakstveida apņemšanos, kurā atzīst izdarīto pārkāpumu un turpmāk apņemas ievērot godīgu darījumu praksi un nepiemērot parādu atgūšanas izdevumus 17 EUR apmērā.

Sabiedrība veiks arī atmaksu parādu atgūšanas izdevumiem, kas ir ieturēti laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021.gada 31. martam,  patērētājiem, kuriem līdz 2021.gada 30.aprīlim ir spēkā esošs kreditēšanas līgums ar Sabiedrību.

Lai saņemt ieturēto izdevumu atmaksu, PTAC aicina patērētājus līdz 2021. gada 30. jūnijam iesniegt Sabiedrībai pašrocīgi vai ar drošu elektronisku parakstu parakstītu rakstveida iesniegumu par ieturēto parāda atgūšanas izdevumu atgriešanu, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un uz patērētāja vārda atvērto konta numuru, uz kuru nepieciešams veikt pārskaitījumu. Iesniegums ir nosūtāms uz Sabiedrības juridisko adresi Skanstes ielā 52, Rīgā, LV – 1013, savukārt elektroniski parakstītie iesniegumi ir nosūtāmi uz e-pasta adresi info@mogo.lv.

Sabiedrības iesniegtā rakstveida apņemšanās ir apskatāma šeit.

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv