Jaunumi Tūrisms

Pirmais, ar ko saskaras ikviens ceļot gribētājs, ir informācija par iecerēto tūrisma braucienu. Lai plānotais ceļojums noritētu atbilstoši vēlmēm, rūpīgi jāiepazīstas ar informāciju par konkrēto pakalpojumu sniedzēju, jānoskaidro, vai tam ir izsniegta speciālā atļauja (licence) un vai tūrisma operatoram ir spēkā esošs nodrošinājums (klientu iemaksātās naudas garantija), kā arī Jūsu pašu organizēta braucienu gadījumā - avio, auto, dzelzceļa pārvadājumu un izmitināšanas pakalpojumu sniedzēju sniegto informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem un to, kas tieši ietilpst Jūs interesējošā piedāvājumā, lai izvairītos no negaidītiem pārpratumiem.

Līgums ir visapjomīgākais, detalizētākais un precīzākais dokuments, kas satur informāciju par izvēlēto tūrisma, izmitināšanas vai transporta pakalpojumu. Vēršam uzmanību, ka līguma noslēgšana un tā esamība ir būtiska gan līguma saistību izpildē, gan kā pierādījums strīdu gadījumos. Līguma forma var būt dažāda – mutiska, rakstiska vai elektroniska.

Lai vēlāk nerastos problēmas, atcerieties, ka līgumu par kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem, piemēram, divu nedēļu ceļojumu uz Turciju, būtu vēlams slēgt rakstveidā. Savukārt jau ceļojuma laikā līgums par atsevišķu tūrisma papildpakalpojumu (piemēram, ekskursiju, lekšanu ar gumiju, makšķerēšanu maksas dīķī) visbiežāk tiek noslēgts mutiski, savstarpēji vienojoties.

Svarīgi! Saņemot pirmslīguma informāciju par kompleksu tūrisma pakalpojumu (visu būtisko informāciju par konkrēto ceļojumu) un līgumu, pievērsiet uzmanību, vai tajā ir iekļauta nepieciešamā informācija:

Pirmslīguma informācijā pārbaudiet:

 • vai tūrisma operatoram ir saņemta speciālā atļauja (licence) un tam ir spēkā esošs nodrošinājums, galvenās tūrisma pakalpojuma īpašības – ceļojuma norises datums, nakšu skaits, cenā iekļauto pakalpojumu apjoms u.tml.;
 • vai ir norādīta maksāšanas kārtība, tostarp jebkāda summa vai cenas procentuālā daļa, kas jāmaksā kā pirmais maksājums, un atlikušās daļas samaksas grafiks, kā arī - kuri pakalpojumi ietilpst cenā, bet par kuriem jāveic papildu maksājumi;
 • vai norādīts termiņš pirms ceļojuma sākuma, kurā tūrisma operators var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, ja dalībnieku skaits nav sasniegts;
 • informāciju par galamērķa valsts pasu un vīzu režīmu, galamērķa valsts medicīniskajām formalitātēm.

Līgumā iekļautā informācija:

 • vai norādīts tūrisma operatora un/vai tūrisma aģenta nosaukums un kontaktinformācija - adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties ar pakalpojumu sniedzēju;
 • vai norādīts nodrošinājuma izsniedzēja (apdrošināšanas sabiedrības, kredītiestādes) nosaukums un kontaktinformācija, kā arī PTAC kontaktinformācija;
 • vai ir ietverta visa pirmslīguma informācija par ceļojuma galvenajām sastāvdaļām;
 • vai norādīta ceļojuma kopējā cena, ieskaitot nodokļus, visas papildu maksas un citas izmaksas, kuras ceļotājam vēl varētu nākties segt;
 • vai ietvertas patērētāja tiesības pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma izbeigt līgumu, samaksājot samērīgu līguma izbeigšanas maksu;
 • vai norādīta informācija par brīvprātīgu vai obligātu apdrošināšanu;
 • vai norādīta strīdu risināšanas kārtība;
 • vai ietvertas ceļotāja tiesības nodot līgumu citai personai.

Ievērojiet!  Tūrisma pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs mainīt līgumā noteikto cenu, ja šādas tiesības nav paredzētas līgumā un nav noteikts, kā aprēķināma cenas starpība.

Pievērsiet uzmanību! Dodoties ceļojumā:

 • nepieciešams ceļošanai derīgs dokuments (pase vai personas apliecība (eID));
 • jānoskaidro viss par attiecīgajā galamērķī nepieciešamajiem dokumentiem, ne tikai pasi, bet arī, piemēram, vīzu vai bērnu pārstāvības dokumentiem;
 • jābūt vakcinētam atbilstoši konkrētajā valstī noteiktajām prasībām;
 • jābūt minimāliem iztikas līdzekļiem atbilstoši attiecīgās valsts ieceļošanas prasībām;
 • jāievēro maršrutā iekļauto valstu normatīvie akti;
 • jāierodas pakalpojumu programmā norādītajā laikā un vietā, kā arī jāievēro viesnīcu, transportlīdzekļu un citu pakalpojumu izmantošanas noteikumi;
 • atklājot nepilnības pakalpojumu sniegšanas laikā, nekavējoties jāziņo par tām tūrisma uzņēmuma pārstāvim vai attiecīgo pakalpojumu sniedzējam klienta atrašanās vietā;
 • nekavējoties jāinformē līgumā norādītais tūrisma uzņēmuma pārstāvis, ja klients ir paredzējis nepievienoties grupai pakalpojumu sniegšanas laikā;
 • jāiepazīstas ar Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē publicēto informāciju “Valstu vai to teritoriju saraksts, kurām ir ceļojumu brīdinājumi” – vai tajā nav iekļauts brīdinājums par ceļošanai izvēlēto valsti.

Atcerieties! Ja Jūs neievērojiet līgumā noteikto pakalpojumu samaksas kārtību, tūrisma pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atteikties no līguma izpildes, ja šādas tiesības un nosacījumi ir paredzēti līgumā.

Tūrisma nedēļas baneris 2-1
Tūrisma baneris 2-2