Jaunumi Tūrisms

Maijs ir mēnesis, kad, jūtot skolēnu brīvlaika un atvaļinājumu perioda tuvošanos, rodas vēlme atgūt enerģiju pēc spraigas darba sezonas un izbaudīt atpūtu, dodoties tuvākā vai tālākā ceļojumā. Šonedēļ Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) katru darba dienu no 27. līdz 31. maijam savos sociālo mediju kontos un arī tīmekļvietnē sniegs padomus, kas saistīti ar tūrismu un ceļošanu - kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēju izvēli, ceļojumu apdrošināšanu, līgumu un pirmslīgumu informāciju, aviopasažieru tiesībām un auto nomu.

Pēdējo gadu laikā ir mainījušies ceļotāju paradumi – ceļojumu iespējas arvien vairāk tiek meklētas internetā un pakalpojumi iegādāti digitālajā vidē. Pieaudzis arī PTAC saņemtās informācijas skaits par nelicencētiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas liecina par tūrisma nozarē esošo problemātiku saistībā ar nelicencētu pakalpojumu sniedzēju piedāvātajiem kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem.

Secināms, ka patērētājiem interesē lētāka ceļojumu cena, tādēļ tie, iespējams, nepārliecinās, vai tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) un ir reģistrēts tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē. Jāpiemin arī tas, ka patērētāji bieži vien neapzinās riskus, kas var rasties, ceļojot ar nelicencētu tūrisma pakalpojumu sniedzēju.

Lai pasargātu sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem ceļojuma laikā un zinātu, kam pievērst uzmanību, pirms ceļojumu iegādes PTAC aicina:

  • Pārbaudīt, vai tūrisma pakalpojuma sniedzējs ir reģistrējies PTAC uzturētajā Tūrisma operatoru un aģentu datubāzē, un izvēlēties tikai licencētus un reģistrētus tūrisma pakalpojuma sniedzējus.
  • Pārbaudīt, vai tūrisma pakalpojuma sniedzējs ir operators (ceļojuma organizators) vai aģents (ceļojuma pārdevējs), kas darbojas operatora vārdā, noskaidrojot, vai datubāzē ir informācija par operatoriem, ar kuriem aģents sadarbojas, un vai attiecīgajiem operatoriem ir nodrošinājums - klientu iemaksātās naudas garantija.
  • Iegādājoties tūrisma pakalpojumu sociālajos medijos vai sludinājumu portālos, pārbaudīt, kas piedāvā šo pakalpojumu – jābūt skaidri norādītam pakalpojumu sniedzējam. Jāņem vērā, ka tūrisma pakalpojumus visbiežāk reklamē tūrisma aģenti, kuri tikai pārdod ceļojumu. Līdz ar to nepieciešams noskaidrot, kurš ir ceļojuma organizators, pārliecināties, ka šis tūrisma operators ir licencēts, kā arī saņemt apstiprinājumu no tūrisma operatora par rezervācijas apstiprinājumu un samaksātās naudas summas saņemšanu.
  • Iepazīties ar līguma nosacījumiem, t.sk., bet ne tikai, vai līgumā ir norādīts konkrētā kompleksā tūrisma pakalpojuma tūrisma operators. Pievērsiet uzmanību nosacījumiem par nepārvaramas apstākļiem līgumā.
  • Pārbaudīt, kam tiek veikta samaksa par pakalpojumu – nemaksāt fiziskajai personai par tūrisma pakalpojumu, kas jāsniedz juridiskajai personai. Izvērtēt nepieciešamību maksāt pilnu ceļojuma cenu ātrāk, kā to nosaka tūrisma līguma noteikumi.
  • Noskaidrot visu par attiecīgajā galamērķi nepieciešamajiem dokumentiem – pasēm, vīzām, bērnu pārstāvības dokumentiem.
  • Lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, salīdzināt dažādu tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, pievēršot uzmanību ne tikai cenai, bet arī tam, kādi pakalpojumi iekļauti piedāvājumā.
  • Rūpīgi iepazīties ar sniegto pirmslīguma informāciju un līguma noteikumiem.

Atcerieties! Lai plānotais ceļojums noritētu atbilstoši Jūsu iecerēm, aicinām pirms plānotā ceļojuma rūpīgi iepazīsties ar tūrisma pakalpojumu sniedzēju un sniegto informāciju par to piedāvātājiem pakalpojumiem!

Tūrisma nedēļas baneris 1