Jaunumi

Saskaņā ar grozījumiem Ministru Kabineta noteikumos no 2022. gada 25. janvāra, atrodoties darba vietā, sabiedriskajā transportā un tirdzniecības vietās, būs jāizmanto medicīniskā maska vai respirators.  Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt masku kvalitāti, pirms iegādes pievēršot uzmanību marķējumam un preces aprakstam. PTAC aicina neizvēlēties KN95 respiratorus, jo tie neatbilst Eiropas Savienības noteiktajām prasībām.

Iegādājoties medicīnisko masku vai respiratoru, jāņem vērā šo masku noteiktais pielietojums un patērētāja aizsardzības mērķi. Respirators paredzēts, lai aizsargātu nēsātāju no pilienu un sīko daļiņu ieelpošanas, savukārt medicīnisko masku izmanto, lai ierobežotu maskas lietotāja organismā esošo vīrusu pārnešanu uz citiem cilvēkiem.

Lai respirators vai medicīniskā maska būtu atbilstoša un kalpotu tam paredzētajam mērķim, kā arī atbilstu Eiropas Savienības standartiem, uz to iepakojuma ir jābūt norādītai noteiktai informācijai.

Uz respiratora iepakojuma un paša respiratora ir jābūt norādītai sekojošai informācijai:

 • CE marķējumam;
 • paziņotās institūcijas četrciparu numuram no Eiropas Savienības paziņoto iestāžu datubāzes NANDO, piemēram, NB 0333 (Francijas paziņotā iestāde AFNOR Certification);
 • ražotāja nosaukumam un adresei vai preču zīmei;
 • modeļa numuram vai nosaukumam;
 • Eiropas standarta EN 149 numuram un publicēšanas gadam: EN 149:2001+A1:2009 (vienreiz lietojamiem);
 • respiratora klasei (FFP2 vai FFP3) ar papildu norādi: NR – vienreizējai lietošanai, R – atkārtotai lietošanai;
 • derīguma termiņam;
 • ražotāja norādījumiem par respiratora pareizu lietošanu.

FFP2 respiratoriem filtrācijas efektivitāte ir 94%, FFP3 respiratoriem filtrācijas efektivitāte 99%.

PTAC aicina publiskās vietās neizmantot respiratorus ar vārstu, jo tie nenodrošinās aizsardzību pret vīrusa izplatību.  

 

Uz medicīniskās maskas iepakojuma ir jābūt norādītai sekojošai informācijai: 

 • CE marķējumam;
 • ražotāja nosaukumam vai preču zīmei;
 • modeļa numuram vai nosaukumam;
 • maskas veidam (kategorija/klase/modelis: I, II, IIR);
 • standartam 14683:2019;
 • ražotāja norādījumiem par medicīniskās maskas pareizu lietošanu.

I tipa medicīnisko masku baktēriju filtrācijas efektivitāte ir 95%, II tipa – 98%, IIR tipa – 98% un ir izturība pret šļakatām.

Lai sekotu līdzi situācijai un pārliecinātos par individuālo aizsardzības līdzekļu pieejamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām, 2021.gadā PTAC veica monitoringu, apsekojot 764 tirdzniecības vietas pie aptuveni 70 komersantiem.

Monitoringa rezultāti parādīja, ka no 190 respiratoru modeļiem 71 (37%) neatbilda prasībām (10 modeļiem nebija norādīts ražotājs un CE marķējums, 17 – pie CE marķējuma nebija norādīts paziņotās institūcijas reģistrācijas numurs, kas veica atbilstības novērtēšanu, 10 – nebija CE marķējuma). No piedāvājumos konstatētajiem neatbilstošiem respiratoriem 43 bija KN95 klases, kas ražoti saskaņā ar Ķīnas Tautas Republikas standartu GB2626, bet nav novērtēti saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām un to piedāvāšana patērētājiem nav atļauta.

PTAC veiktā monitoringa laikā atklājās, ka nereti internetveikalu masku piedāvājumā nav korekts to definējums. Piemēram, higiēniskās sejas maskas aprakstā norādīts, ka tā ir FFP2 maska, vai respirators tiek saukts par medicīnas masku, tāpēc, iegādājoties minētās preces interneta vidē, patērētāji tiek aicināti pievērst uzmanību preces marķējumam.

 

Prasības respiratoriem un medicīniskajām maskām
Sanita Gertmane

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv