Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, (turpmāk – PTAC) savas kompetences ietvaros, izvērtējot SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” komercpraksi komunālo pakalpojumu parādu piedziņas jomā, nesaskatīja tā rīcībā būtisku patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma pazīmes, taču individuālās patērētāju lietās bija vērojamas parādu atgūšanas kavēšanas pazīmes.

PTAC secinājis, ka SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” kopējā teorētiskā parādu piedziņas sistēma pirmšķietami ir atbilstoša ātrai un efektīvai parādu piedziņai, bet praksē tā nestrādā noteiktu apstākļu dēļ.  

Tāpēc PTAC ir vērsies pie atbildīgajām iestādēm (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija un Rīgas Dome) ar ierosinājumiem un priekšlikumiem par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos komunālo pakalpojumu parādu piedziņas jomā. Ņemot vērā minēto, pašlaik PTAC nolemj izbeigt lietu, ar aicinājumu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” turpmāk savā darbībā nodrošināt komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Tādējādi PTAC ir aicinājis SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” turpmāk savā darbībā:

  1. Sekot līdzi tās pārvaldīto māju finansiālajam stāvoklim un veikt aktīvas un samērīgas darbības parādu piedziņā tā, lai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ilgtermiņā neuzkrājas lieli parādu apjomi. Proti, nodrošināt to, lai tiktu īstenotas efektīvas un ātras parādu atgūšanas darbības dzīvokļu īpašnieku parādu rašanās gadījumā;
  2. Ja, veicot parādu atgūšanu no nemaksātājiem, parādus izdodas piedzīt, tad šī naudas summa ir jāatgriež daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopībai.

2020. gada rudenī SIA ‘’Rīgas namu pārvaldnieks’’ izsūtīja dzīvokļu īpašniekiem paziņojumus un aptaujas balsojuma veidlapas, kurās aicināja dzīvokļu īpašniekus pieņemt lēmumu siltumenerģijas piegādes pārtraukšanas problemātikas risināšanā. PTAC secināja, ka būtībā šī aicinājuma pamatcēlonis ir sekas spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, kas dod siltumenerģijas piegādātājam tiesības pārtraukt  piegādi visai mājai, ja par saņemto siltumu nav norēķinājies kaut viens no dzīvokļa īpašniekiem.

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv