Jaunumi
Informācija patērētājiem par nenotikušā Enrique Iglesias koncerta naudas atmaksu. Pašlaik naudas līdzekļi arestēti, par naudas atgriešanu patērētājiem lems tiesa

Jau 2020. gada 8. janvārī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) norādīja SIA “BIĻEŠU SERVISS”, ka nekavējoties ir jāuzsāk biļešu vērtības atmaksas process patērētājiem no tās rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem saistībā ar atcelto Enrique Iglesias koncertu, kuram bija jānotiek 2019. gada 5. decembrī. Ņemot vērā, ka SIA “BIĻEŠU SERVISS” to nebija izdarījusi labprātīgi, PTAC noteica SIA “BIĻEŠU SERVISS” līdz 2020. gada 12. jūnijam veikt biļešu vērtības atmaksu patērētājiem (kuri nav izmantojuši kredītkaršu reklamāciju) no SIA “BIĻEŠU SERVISS” rīcībā esošajiem organizatora naudas līdzekļiem, kas bija pieejami SIA “BIĻEŠU SERVISS” brīdī, kad tika paziņots par pasākuma atcelšanu. 

PTAC  ir saņēmis informāciju par to, ka pēc SIA “BIĻEŠU SERVISS” lūguma Valsts policija 2020.gada 11.jūnijā uz lietas izskatīšanas laiku uzlikusi arestu minētajiem naudas līdzekļiem. Līdz ar to patlaban ne SIA “BIĻEŠU SERVISS”, ne PTAC nav tiesību lemt par kriminālprocesa ietvaros arestētās naudas atmaksu. 

Ņemot vērā minētos lietas apstākļus, t.sk., ka SIA “BIĻEŠU SERVISS” rīcībā nav pietiekamu naudas līdzekļu, lai veiktu visas par biļetēm samaksātās naudas atmaksu, un lai nodrošinātu taisnīgu biļešu vērtības atmaksu, tuvākajā laikā kriminālprocesa ietvaros tiks lemts jautājums par kārtību, kādā patērētājiem atgriežami SIA “BIĻEŠU SERVISS” rīcībā esošie naudas līdzekļi.

Līdz ar to par tālāko naudas atmaksas kārtību PTAC aicina patērētājus sekot informācijai PTAC mājas lapā www.ptac.gov.lv  un Valsts policijas mājaslapā www.vp.gov.lv.