Jaunumi

Ņemot vērā, ka pret tūrisma operatora SIA “TT Baltics” (plašāk pazīstams kā TUI koncerna pārstāvis Baltijā) patiesā labuma guvēju ir vērstas Eiropas Savienības sankcijas, pašlaik ir atcelti ceļojumi līdz šī gada maija beigām.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) rīcībā esošo informāciju ceļojumi tiek atcelti pakāpeniski, patlaban atcelti ceļojumi līdz 2022. gada maija beigām. Tūrisma operatora pienākums ir ceļotājus par atceltajiem ceļojumiem informēt. Atbilstoši PTAC rīcībā esošajai informācijai šobrīd tūrisma operators to nodrošina.

Visi SIA “TT Baltics” organizētajos ceļojumos esošie ceļotāji (ceļotāji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) ir jau nogādāti atpakaļ savās mītnes valstīs.

Ņemot vērā piemērotās sankcijas, SIA “TT Baltics” ir apturējis arī jaunu pakalpojumu piedāvāšanu un tirdzniecību. Attiecībā uz jau noslēgtajiem līgumiem konkrētajā situācijā līdz tālāku risinājumu rašanai, pamatojoties uz nepārvaramas varas apstākļiem, patērētājiem ir tiesības neveikt tālākus maksājumus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (tajā skaitā – arī maksājumus tūrisma aģentūrām).

PTAC sadarbībā ar citām iesaistītajām pusēm veic visas nepieciešamās darbības un seko līdzi, lai ceļotāji, kuru ceļojumi tikuši atcelti, saņemtu atpakaļ samaksāto naudu. Ņemot vērā radušos sarežģīto situāciju, aicinām ceļotājus būt pacietīgiem attiecībā uz samaksātās naudas atmaksu. Ievērojot, ka naudas izmaksai par līdz šim atceltajiem ceļojumiem no SIA “TT Baltics” iesaldētajiem līdzekļiem ir nepieciešama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta atļauja, naudas atmaksas process varētu būt ilgāks, nekā normatīvajos aktos noteiktās 14 dienas pēc ceļojuma atcelšanas.

Vienlaikus PTAC informē, ka, ja patērētājs ceļojumu no SIA “TT Baltics” ir iegādājies ar tūrisma aģenta starpniecību un ceļojums ir ticis atcelts, tūrisma aģentam ir pienākums pārskaitīt ceļotājam naudas summas daļu (tajā skaitā komisiju), kas nav pārskaitīta SIA “TT Baltics”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar SIA “TT Baltics”, e-pasta adrese: riga@fstravel.eu.

PTAC aicina pārējos tūrisma pakalpojumu sniedzējus (tajā skaitā SIA “TT Baltics” sadarbības partnerus) iepazīties ar ES piemērotajām sankcijām un izvērtēt to iespējamo ietekmi uz tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību un savstarpējo sadarbību. Lūdzam rēķināties ar to, ka par sankciju regulējuma apiešanas mēģinājumu iestājas normatīvajos aktos noteiktā atbildība. Informāciju par sankciju sarakstiem lūdzam meklēt: https://sankcijas.fid.gov.lv/. Papildu informāciju, tajā skaitā par sankciju ietekmi uz esošajām līgumsaistībām, lūdzam skatīt šeit: https://www.fktk.lv/klientu-aizsardziba/finansu-noziegumu-noversana/sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju/

Sanita Gertmane

daļas vadītāja - 209
Sanita.Gertmane [at] ptac.gov.lv