Jaunumi Preču drošums

Eiropas Komisijas (EK) projektā “Saskaņota rīcība produktu drošuma jomā" (CASP) pērn pārbaudīja vairāk nekā 500 dažādu nepārtikas preču, atklājot, ka 70% gadījumu tās ir neatbilst noteiktajām drošības prasībām, teikts nule publicētajā EK CASP projekta ziņojumā par 2020. gadu.

Izvērtējot aktuālākās problēmas tirgus uzraudzībā un aizsargājot patērētāju drošību Eiropā, kā arī ņemot vērā pieaugošos e-komercijas apjomus un preču ievešanu no valstīm ārpus ES, 2020. gadā CASP pievērsa uzmanību septiņām nepārtikas produktu kategorijām.

Proti, rotaļlietās pētīja nitrozamīnu (iespējams, kancerogēna viela) klātbūtni, pārbaudīja spēļu aprīkojumu izmantošanai mājās un ārpus telpām, bērnu pakaviņus, bērnu grozveida gultiņas un guļammaisus, kabeļus, nelielas virtuves ierīces un bērnu autosēdeklīšus. Tāpat padziļināti testēja metālu sastāvu juvelierizstrādājumos, kurus var iegādāties tiešsaistē.

Kopumā visās šajās kategorijās testēšanas kampaņā pārbaudīja 507 nepārtikas preces. No tām 70% jeb 355 produkti neatbilda vismaz vienai no pārbaužu veikšanas plānos noteiktajām prasībām. Jāpiebilst, ka vairums jeb 42% drošības prasībām neatbilstošo preču bija ar zemu risku.

Kā atklāj CASP 2020 pārskats, kopumā no tirdzniecības izņemtas 34 preces, toties tirgot aizliegts 11 nepārtikas produktus, no kuriem deviņi ir tieši virtuvē izmantojamā tehnika. Savukārt 30 no visiem pārbaudītajiem paraugiem tika piešķirta augsta riska pakāpe. Par 26 produktiem iesniedza brīdinājumus “Safety Gate” portālā - ātrās brīdināšanas sistēmā par bīstamām precēm no visām ES dalībvalstīm.

Pārbaudes veica stingros apstākļos apstiprinātās ES laboratorijās, ko katru gadu izvēlas 27 ES dalībvalstu, kā arī Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas tirgus uzraudzības iestādes. No Latvijas lēmuma pieņemšanā piedalījās Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Jāpiebilst, ka Covid-19 dēļ šogad projekts pirmo reizi bija digitāls.

Vislielāko neatbilstošo izstrādājumu īpatsvaru atklāja kategorijā “Bērnu pakaviņi, bērnu grozveida gultiņas un guļammaisi” - tikai divi no 60 produktiem pilnībā atbilda visām pārbaužu veikšanas plānā noteiktajām prasībām. Savukārt proporcionāli visiem testētajiem produktiem kategorijā “Kabeļi”, konkrētāk, “Kabeļu spoles”, bija vismazākais neatbilstošo izstrādājumu skaits. Pagarinātāju kategorijā lielākā daļa defektu bija saistīti ar izolācijas materiālu noturību pret karstumu, uguni un īssavienojumiem.

CASP 2020 projektā 220 rotaļlietu paraugos testēja kaitīgo vielu - nitrozamīnu. 37% no pārbaudītajām  rotaļlietām bija baloni, 30% izspiežamās rotaļlietas, toties 33% - pirkstiņkrāsas. No pārbaudītājiem produktiem 175 neatbilda prasībām Būtisku risku noteica 17 no pārbaudītajām rotaļlietām. Pārskatā skaidrots, ka ne vienmēr problēmas, kuru dēļ izstrādājumi neatbilst prasībām, ietver nopietnu risku.

Patērētājam, kas iegādājas šāda veida preces, CASP iesaka izlasīt marķējumu un brīdinājumus un arī regulāri pārbaudīt “Safety Gate” pieejamo informāciju.

Aktīvās atpūtas rotaļlietas Eiropas tirgū kļūst arvien populārākas, bet nepareizas montāžas dēļ var rasties apdraudējums to lietotājiem. Projektā pārbaudīja 61 paraugu, no kuriem 65% bija šūpoles, 10% rotaļlaukumu un 25% spēļu namiņu aprīkojumi. Būtisku risku secināja tikai vienam paraugam, bet prasībām neatbilstoši bija 48 paraugi. No tirgus atsauca divus šīs grupas produktus. 

Projektā pārbaudīja arī septiņus dažādus autosēdeklīšus bērniem vecumā no dzimšanas līdz četriem gadiem. Lai arī 57% no tiem bija prasībām atbilstoši, trīs neatbilda dinamikas testiem - tie nenodrošinātu bērniem atbilstošu aizsardzību trieciena gadījumā. Trīs sēdeklīšiem arī trūka marķējuma, kas patērētāju var maldināt un apgrūtināt pareizu sēdeklīša uzstādīšanu. Savukārt vienu auto sēdeklīti izņēma no tirgus.

CASP 2020 testēja arī 89 ierīces, kuras ikdienā plaši izmanto Eiropas patērētāji - mini krāsniņas (34%), fritierus (23%), kontaktgrilus un vafeļu pannas (22%) un tosterus (21%). Vairāk nekā puse jeb 63% no 89 pārbaudītajiem produktiem neatbilda prasībām attiecībā uz norādījumiem un marķējumu. Paaugstinātu risku identificēja 11% no visām ierīcēm, vēl 18 gadījumus pašlaik izvērtē.

Inovatīvajā apakšprojektā “CASP Online 2020” pārbaudīja šādas preces: auskarus, gredzenus, kaklarotas un juvelierizstrādājumu komplektus. Kopumā kategorijā bija 179 produkti - 71% no tiem rotas pieaugušajiem, 29% - bērniem. Vairākums jeb 63% no pārbaudītajiem produktiem atbilda prasībām. Tomēr katrs trešais testētais izstrādājums saturēja vai izdalīja paaugstinātu bīstamu metālu daudzumu, kas var būt kaitīgi veselībai.

Lai arī atbildīgās iestādes regulāri seko līdzi nepārtikas preču drošībai, EK mudina patērētājus izmantot brīdinājumu datubāzi, izvēlēties drošas preces un pārbaudīt “Safety Gate” pieejamo informāciju. Lai mazinātu riskus, sabiedrībai ir jābūt informētai par atsaukumu svarīgumu un riskiem.

CASP (Saskaņota rīcība produktu drošuma jomā) projektu mērķis ir rūpēties par vienotā tirgus drošību, apgādājot valstu uzraudzības iestādes ar nepieciešamajiem rīkiem, lai kopīgi testētu preces, noteiktu riskus un īstenotu atbilstošas procedūras to novēršanai un mazināšanai. Otrs CASP projektu mērķis ir veidot jēgpilnu ideju un labāko risinājumu apmaiņu vienotu pieeju, vadlīniju un praktisku rīku izstrādei izplatītāko preču drošuma problēmu risināšanai tirgū.

 

Papildu informācija:  

Elīna Valaine, “Public ID” projektu vadītāja   

Mob.tālr.: 26255439, e-pasts: elina.valaine@publicid.lv