Jaunumi

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par priekšlikumu uzlabot ilgāku datoru kalpošanas laiku un to energoefektivitāti, un aicina līdz š.g. 18. jūlijam ES dalībvalstu uzņēmumu pārstāvjus un datoru galalietotājus aizpildīt aptaujas anketu (pie valodas izvēles izvēlieties latviešu valodu), kas pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Sabiedriskās apspriešanas laikā iegūtie uzņēmumu un iedzīvotāju viedokļi palīdzēs Eiropas Komisijai izstrādāt normatīvo regulējumu, kas veicinās datoru ilgtspēju un efektivitāti.

Eiropas Komisija plāno izstrādāt jaunu ekodizaina regulējumu, kas nodrošinās datoru izturību un pārstrādājamību, kā arī to, ka tie atbilst minimālajām enerģijas un materiālu efektivitātes prasībām, kā arī energomarķējuma regulējumu, kas veicinās informētāku patērētāju izvēli un konkurenci starp ražotājiem, lai radītu labākus un ilgtspējīgākus produktus.

Vienlaikus Eiropas Komisija vēlas identificēt aktuālākās problēmas dažādu modeļu datoros, kas saistītas ar tehnoloģiju attīstību, enerģijas patēriņu un materiālu pieejamību.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv
T. 67013193