Atsaukums Jaunumi
ripzāģis Specialist

SIA “Tirdzniecības nams “Kurši””, Reģ. Nr. 40003494995, atsauc šādu preci  zāģa ripa Specialist 57-001, diametrs 125 mm, centra caurums 22,2 mm, EAN kods: 4779039135491.

 

Atsaukuma iemesls

Prece neatbilst standarta EN 60745-2-3:2011 un EN 62841-2-3 prasībām, un līdz ar to neizpilda Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi", kuros iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Direktīvas 2006/42/EK par mašīnām, ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK noteiktās būtiskās drošuma prasības un noteiktos apstākļos var radīt nopietnu savainošanās risku, līdz ar to ir atzīstama par nedrošu preci.

Pircēja rīcība

Iegādāto preci, uzrādot preces pirkuma čeku, var atdot jebkurā SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” veikalā, saņemot preces pilnu samaksāto iegādes summu.