Atsaukums Jaunumi
Zāģu ripa - Cenu klubs

SIA “Cenuklubs.lv”, Reģ. Nr. 40003592887, atsauc preci:

Zāģa ripa Specialist 57-001, d 125 mm,

EAN kods: 4779039135491


Atsaukuma iemesls

Prece neatbilst standarta EN 60745-2-3:2011 un EN 62841-2-3 prasībām, līdz ar to neizpilda Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumus Nr. 195 "Mašīnu drošības noteikumi", kuros iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīvas 2006/42/EK par mašīnām, ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK noteiktās būtiskās drošuma prasības un noteiktos apstākļos var radīt nopietnu savainošanās risku, līdz ar to tā ir atzīstama par nedrošu preci.

Pircēja rīcība

Prece jāatgriež vienā no cenuklubs.lv veikaliem. Naudas atgriešanai ir nepieciešams pirkuma apliecinošs dokuments (kases aparāta čeks vai pavadzīme).