Atsaukums Jaunumi

IKEA informē, ka tiek pagarināts LETTAN spoguļu remonts.

Pagarinājums remonta darbiem ietver LETTAN spoguļus ar datuma zīmogu pirms un ieskaitot 2105 (gads gads nedēļa nedēļa), LETTAN spoguļus ar piegādātāja numuru 21944 un datuma zīmogu pirms un ieskaitot 2325 (gads gads nedēļa nedēļa), jo pastāv risks, ka sienas stiprinājumi var saplīst.

IKEA aicina visus klientus, kuriem pieder attiecīgie LETTAN spoguļi, pārtraukt to lietošanu un bez maksas pasūtīt rezerves sienas stiprinājumus.

Datuma zīmogu un piegādātāja numuru var atrast uz etiķetes LETTAN spoguļa aizmugurē. Šis ir etiķetes piemērs, kurā ar sarkanu krāsu iezīmēta piegādātāja numura (21944) un datuma zīmoga (2152 = gads gads nedēļa nedēļa) atrašanās vieta. 

Lettan spoguļu informācija