Jaunumi

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) iesaistījās Eiropas Komisijas organizētajās Sweep aktivitātēs un no 2023. gada 27. oktobra līdz 27. novembrim īstenoja influenceru komercprakses pārbaudes sociālajos medijos, galveno uzmanība pievēršot sniegtās komerciālās informācijas nošķiršanai. Tika veikta 21 influencera pārbaude, un pārkāpumi konstatēti deviņos gadījumos.

Projekta Sweep galvenais mērķis bija apzināt sociālajos medijos publiskoto informāciju, kas varētu tikt atzīta par maldinošu patērētājiem. Saskaņā ar Eiropas Komisijas instrukcijā norādītajiem kritērijiem, tai skaitā influenceru popularitāti un sekotāju skaitu, PTAC izvēlējās 21 pārbaudāmo influenceri. Pārbaudes tika veiktas tādos sociālajos medijos kā Instagram, Facebook, TikTok un YouTube.

Tika veikta 21 influencera pārbaude, un pārkāpumi konstatēti deviņos gadījumos, proti, influenceri sociālajos medijos publiskoja informāciju, kas uzskatāma par patērētājiem adresētu reklāmu, tomēr attiecīgā informācija netika papildināta ar norādēm par tās komerciālo raksturu. Influenceru publiskotajai informācijai, kas uzskatāma par reklāmu, netika izmantoti atbilstoši tēmturi, piemēram, #reklāma, #reklāmraksts, #sponsorēts, #apmaksāts, #apmaksātasadarbība u.c.

Vienlaikus tika konstatēts, ka 14 gadījumos influenceri izmanto norādes, kas nav uzskatāmas par atbilstošām, piemēram:

  • 7 influenceri Instagram profilā, lai nošķirtu komerciālā rakstura informāciju, izmantoja norādi #ad, kas ir angļu valodas vārda advertisement saīsinājums un nav pietiekoši labi pamanāma un saprotama Latvijas patērētājiem;
  • 4 influenceri Instagram profilā, lai nošķirtu komerciālā rakstura informāciju, izmantoja norādi #promoting, kas nav uzskatāma par Latvijas patērētājiem skaidru norādi;
  • 6 influenceri Instagram profilā, lai nošķirtu komerciālā rakstura informāciju, izmantoja norādi #Collab, #Collaboration/sadarbība, kas var nebūt saprotama Latvijas patērētājiem un skaidri nenorāda, ka attiecīgā sadarbība saistīta ar komerciāliem mērķiem.

PTAC skaidro, ka influenceru pienākums sociālajos medijos ir skaidri un nepārprotami norādīt saturu, kam ir komerciāls raksturs, piemēram, izmantot tādus tēmturus kā #reklāma, #apmaksāts_saturs, #sponsorētssaturs vai iespēju robežās izmantot sociālo mediju piedāvātās iespējas, ja tās ir pieejamas, piemēram, Instagram nodrošināto Paid partnership norādi. Tādu tēmturu izmantošana kā #sadarbība, #ad, #promoting, #collab, #collaboration un ražotāju, tirgotāju, produktu vai dažādu tirdzniecības veicināšanas pasākumu nosaukumu izmantošana bez papildu norādēm pati par sevi nav pietiekoša, lai patērētājiem nodrošinātu nepārprotamu un atbilstoši sniegtu informāciju par konkrētās publikācijas komerciālo raksturu.

Jāpiemin, ka projekta ietvaros tikai deviņos gadījumos tika konstatēts, ka influenceri, kuri uzskatāmi par komercprakses īstenotājiem, sociālā medija Instagram profilā norāda savu kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi.

Saskaņā ar Sweep projekta pārbaužu rezultātiem, kā arī izvērtējot 2023. gadā konstatēto situāciju influenceru mārketinga jomā, PTAC secina, ka tirgus situācija šajā jomā ir uzlabojusies, jo daudzi influenceri sociālajos medijos komerciāla satura publikācijās cenšas izmantot vai izmanto reklāmas norādes. Tas norāda, ka informētība un izpratne par normatīvo aktu prasībām šajā jomā ir pieaugusi.

Deviņos gadījumos, kuros PTAC projekta Sweep ietvaros konstatēja pārkāpumus, influenceriem tika nosūtīts PTAC aicinājums savā darbībā nodrošināt komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām, pie komerciāla satura publikācijām izvēloties skaidri, uzskatāmi un nepārprotami informēt patērētājus par reklāmas paziņojumu komerciālo raksturu.