Jaunumi
2020. gadā krasi samazinājies kreditēšanas apjoms

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) sagatavotais pārskats par specialo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai saņēmušo uzņēmumu kreditēšanas darbības rādītājiem liecina, ka to pārvaldītais kreditēšanas portfelis uz 2020.gada 30.jūniju ir krities. Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju portfelī uz 2020.gada 30.jūniju bija 733,22 milj. EUR, kas ir par 4,07% mazāk, nekā  2019.gada 31.decembrī. Portfeļa samazināšanās vērojama pēc septiņu gadu (kopš 2014.gada) vienmērīgās tendences portfelim pieaugt,  un tas noticis dēļ strauja jaunu aizdevumu skaita un izsniedzamo apjomu samazinājuma. Jauno darījumu skaits un izsniegto summu apjoms 2020.gada 1.pusgadā salīdzinājumā ar 2019.gada 1.pusgadu samazinājās visos kredītu veidos.

2020.gada martā Covid-19 krīze ietekmes rezultātā jaunu aizdevumu izsniegšana, pretēji iepriekšējo gadu tendencei izsniegto aizdevumu summu kopējam apjomam pieaugt, šogad attiecībā pret februāri samazinājās par 13,32% līdz 39,56 milj. EUR. Vēl straujāks jaunu aizdevumu izsniegšanas apjoma samazinājums vērojams 2020.gada aprīlī, kad izsniegšana salīdzinājumā ar martu pēc apjoma saruka par 36,70% un bija vien 25,04 milj. EUR apmērā, kas kopš 2013.gada ir viena mēneša izsniegšanas absolūti zemākais rādītājs. 2020.gada maijā kredītu izsniegšana atjaunojās un šī tendence turpinājās arī 2020.gada jūnijā.
Kopumā licencētie patērētāju kreditēšanas tirgus dalībnieki 2020.gada 1.pusgadā ar patērētājiem noslēdza gandrīz 529,5 tūkst. jaunus darījumus un izsniedza kredītus 233,21 milj. EUR apmērā. Tas darījumu skaita ziņā ir gandrīz par 30 % mazāks, bet summas ziņā par 61,54 milj EUR jeb 20,88% mazāk nekā 2019.gada 1.pusgadā. 
Izsniegto kredītu samazinājums summā, salīdzinot 2020.gada 1.pusgadu pret 2019.gada 1.pusgadu, visvairāk bija hipotekārajiem kredītiem (-21,56%), līzinga un citiem ar transporta līdzekli/objektu nodrošinātajiem kredītiem (-24,72%). Savukārt izsniegto kredītu skaitā vislielākais samazinājums bija distances kredītiem (-39,60%) un kredītiem pret kustamas lietas ķīlu (-23,27%).
Kopējā kredītportfeļa kvalitāte jau trīs gadus ir stabila. Uz 2020.gada 30.jūniju kredītu bez kavējuma īpatsvars kopējā portfelī bija 88,72%, kas ir  par 1,29 procentpunktiem labāks rādītājs nekā uz 2019.gada 30.jūniju un par 1,05 procentpunktiem labāks rādītājs nekā uz 2018.gada 30.jūniju.
Līzinga portfelī bez kavējuma esošais kredītu apjoms uz 2020.gada 30.jūniju bija 94,51 procenti, savukārt hipotekārajiem kredītiem nekavēja vien 72,25% no kopējā kredītu apjoma, patēriņa un distances kredītiem nekavētā portfeļa rādītāji attiecīgi ir 86,70% un 78,84%. Vienlaikus pilnīgi visos kredītu veidos 2020.gada 1.pusgadā ir pieaudzis virs 180 dienām kavēto kredītu īpatsvars.
Uz 2020.gada 30.jūniju licencēto kredītu devēju kopējā portfelī bija 37 822 īstermiņa distances kredīti, kuri var tikt pagarināti, kas par 57,21% mazāk nekā pirms gada, kad šādu kredītu bija 88 388 un par 78,54% mazāk nekā 2018.gada 30.jūnijā, kad tādu bija 176 254. Kredītu, kuri pagarināti trīs un vairāk reizes, īpatsvars no 34% uz 2017.gada 30.jūniju pieauga līdz 45% uz 2018.gada 30.jūniju, līdz 50% uz 2019.gada 30.jūniju un 54% uz 2020.gada 30.jūniju. 
Covid-19 krīzes ietekmē patēriņa kredītu sektorā 2020.gada 1.pusgadā atjaunojās īstermiņa kreditēšana, kas 2019.gada 2.pusgadā bija apturēta pilnībā, savukārt  distances īstermiņa kredītiem termiņā līdz 14 dienām vērojams straujš procentu likmju kāpums, kas varētu liecināt, ka ir aktivizēti līgumi, kas noslēgti laikā līdz 2019.gada 1.jūlijam (attiecīgi esot spēkā iepriekšējam kredīta kopējo izmaksu ierobežojuma regulējumam) un nav bijuši pilnībā atmaksāti vai lauzti. Uz šo problemātiku PTAC jau vērsa sabiedrības uzmanību un brīdināja patērētājus, vienlaikus aicinot rast iespējas nokārtot pirms 2019.gada 1.jūlija slēgtos kredītlīniju līgumus
Pagarinājumu skaita izmaiņas uzrāda pieauguma tendenci un 2020.gada aprīlī (vienā mēnesī) slēgti jau 14 395 pagarinājumi, kas ir gandrīz tik pat, cik pērnā gada aprīlī (kad tika slēgti 14 503 pagarinājumi). 


Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 26544528, 22006628, E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

Publicēšanas datums: 19.11.2020.