PTAC klientu klātienes apkalpošana un konsultēšana Rīgā un Daugavpils reģionālajā pārvaldē

  • pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.30;
  • trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.30.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai aicinām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • Jautājumu PTAC uzdot, aizpildot piedāvātās kontaktformas:

*Nosūtāmā elektroniskā pasta sūtījuma apjoms nedrīkst būt lielāks par 30 megabaitiem (MB). Ja Jums nepieciešams nosūtīt lielāka apjoma datnes, lūdzu, sazināties ar PTAC lietvedību (tālr. 68806512) vai ar atbildīgo PTAC amatpersonu par lietas virzību.

Svarīga informācija!

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā tiek reģistrēti un izskatīti tikai tie elektroniskie dokumenti, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, un uz tiem tiek sniegtas oficiālas atbildes. 

Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā ir saņemts jautājums kontaktformā, korespondentam tiek sniegta konsultatīva rakstura atbilde (elektroniski vai telefoniski), kas nav uzskatāma par iestādes oficiālu atbildi.

Informējam, ka sakarā ar saņemto iesniegumu skaitu, iesnieguma izskatīšana var ilgt no viena līdz četriem mēnešiem. Atsevišķos gadījumos iesniegums var tikt izskatīts arī ilgākā laika posmā.