Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja patērētājs ir iegādājies līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai saņēmis līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu, kā arī, ja pasūtītā prece netiek piegādāta vai pakalpojums netiek sniegts noteiktajā termiņā, un radušos situāciju nav izdevies atrisināt arī pēc rakstveida iesnieguma iesniegšanas pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, kā arī, gadījumos, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nenodrošina atteikuma tiesības, tad palīdzības saņemšanai strīda risināšanai patērētājs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), iesniedzot rakstveida iesniegumu (sūdzību) (turpmāk – Iesniegums).
Vienlaikus PTAC arī sniedz palīdzību gaisa pasažieriem un pasažieriem, kas ceļo pa jūru.

COFOG kods 04.1.1.

Procesa apraksts

 1. Iesniedzamie dokumenti pakalpojuma saņemšanai.
  Lai PTAC sniegt palīdzību, patērētājam nepieciešams sagatavot Iesniegumu brīvā formā. Patērētājam Iesniegums ir jāparaksta, vai, ja patērētājs vēlas strīdu PTAC risināt ar pārstāvja starpniecību, tad Iesniegumam jāpievieno pilnvara, kas apliecina pārstāvības tiesības. Iesniegumam jābūt noformētam latviešu valodā. Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

  Par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu

  - Komersantam adresēta iesnieguma kopija
  - Komersanta sniegtās atbildes, ja tāda ir sniegta, kopija;
  - Citi pierādījumi, kas pamato strīda esību (piemēram, speciālista/eksperta viedoklis vai atzinums) un strīda priekšmetu (maksājuma dokuments (piemēram, čeks, bankas maksājuma uzdevums), vai līgums u.c.)

  Par atteikuma tiesību nenodrošināšanu

  - Atteikuma tiesību veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu kopija;
  - Dokumentu, kas apliecina, ka prece vai pakalpojums ir iegādāts distancē (piemēram, internetā) vai ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas
  - Maksājuma dokumenta kopija;
  - Citu dokumentu kopijas, ja tādi ir patērētāja rīcībā

  Ja prece nav piegādāta vai pakalpojums nav sniegts

  - Komersantam adresēta iesnieguma par atkāpšanos no līguma kopija;
  - Komersanta sniegtās atbildes, ja tāda ir sniegta, kopija;
  - Maksājuma dokumenta kopija;
  - Citu dokumentu kopijas, ja tādi ir patērētāja rīcībā

  Par lidojuma atcelšanu, kavēšanos vai atteiktu iekāpšanu lidojumā

  - Pārvadātājam adresēta iesnieguma kopija;
  - Pārvadātāja atbildes, ja tāda ir sniegta, kopija;
  - Citu dokumentu kopijas (biļetes, iekāpšanas kartes, e-pasta sarakstes, dzimšanas apliecība, ja vecāki pārstāv savus bērnus utt.)

  Par kuģu pakalpojumiem

  - Pārvadātājam vai ostas termināļa operatoram adresēta iesnieguma kopija;
  - Pārvadātāja vai ostas termināļa operatora atbildes, ja tāda ir sniegta, kopija;
  - Citu dokumentu kopijas (biļetes, e-pasta sarakstes utt.)

 2. Samaksa par pakalpojumu.
  PTAC patērētāju Iesniegumus izskata bez maksas.

 3. Pakalpojuma pieprasīšana neklātienē.
  Iesniegumu var iesniegt:

  Portālā Latvija.lv, izmantojot aktivizētu e-adresi;

  Pa e-pastu
  Patērētājs nosūta Iesniegumu un pievienotos dokumentus pa e-pastu. Patērētājs Iesniegumu un tam pievienoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

  Pa pastu
  Patērētājs nosūta Iesniegumu pa pastu.

 4. Pakalpojuma pieprasīšana klātienē.
  Patērētājs Iesniegumu un pievienotos dokumentus iesniedz klātienē PTAC.

 5. Pakalpojuma saņemšana neklātienē.
  Patērētājs atbildi par izskatīto Iesniegumu var saņemt kādā no šiem kanāliem:
  • portālā www.latvija.lv/ e-adresē;
  • uz norādīto e-pasta adresi;
  • vēstulē, kura nosūtīta uz deklarēto adresi.

 6. Pakalpojuma saņemšana klātienē.
  Atbildi par izskatīto Iesniegumu var saņemt klātienē, ierodoties PTAC. Būs nepieciešams apliecināt identitāti, uzrādot personu apliecinošo dokumentu.