Informējam, ka no 2021.gada 1.janvāra Lielbritānija attiecībās ar Eiropas Savienību kļūst par trešo valsti un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos noteiktās pasažieru tiesības starp  Lielbritāniju un Eiropas Savienību tiek piemērotas, ņemot vērā Regulā noteiktos ierobežojumus.
Pēc pārejas perioda beigām ES aviopasažieru tiesības vairs netiks piemērotas lidojumam ar ārpussavienības pārvadātāju no lidostas, kas atrodas Apvienotajā Karalistē, uz lidostu, kas atrodas ES.
Tomēr aviopasažieru tiesības, kas piešķirtas ar ES tiesību aktiem, joprojām tiks piemērotas: 

  • lidojumiem, kas izlido no Apvienotās Karalistes uz lidostu, kura atrodas ES dalībvalsts teritorijā un kuru apkalpo ES pārvadātājs; 
  • lidojumiem no ES uz Apvienotās Karalistes lidostu, kurus apkalpo jebkurš pārvadātājs.

Tāpēc ceļotājiem jāapzinās, ka atkarībā no izvēlētā pārvadātāja noteiktas ES pasažieru tiesības vairs nebūs spēkā attiecībā uz ES ienākošajiem lidojumiem.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2006 (2006. gada 5. jūlijs) par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu, kas piešķir īpašas tiesības personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ceļojot ar gaisa transportu, vairs neattieksies uz gaisa satiksmes pakalpojumiem, kuri pēc pārejas perioda beigām:

  • izlido no lidostas Apvienotajā Karalistē;
  • dodas tranzītā caur lidostu Apvienotajā Karalistē;
  • ierodas lidostā Apvienotajā Karalistē.

Tomēr dažas tiesības, piemēram, uz gaisa pārvadātāja nodrošinātu palīdzību, saglabājas attiecībā uz aviopasažieriem, kas izlido no Apvienotās Karalistes lidostas uz kādu ES lidostu, ja attiecīgo lidojumu veicošais gaisa pārvadātājs ir ES gaisa pārvadātājs.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1177/2010 (2010. gada 24. novembris) par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem noteiktās pasažieru tiesības turpina piemērot, ja:

  • iekāpšanas osta atrodas ES;
  • iekāpšanas osta atrodas Apvienotajā Karalistē, ja izkāpšanas osta atrodas ES un pakalpojumu sniedz pārvadātājs, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā vai sniedz pasažieru transporta pakalpojumus uz kādu dalībvalsti vai no tās (“Savienības pārvadātājs”). 

Ceļotājiem jāzina, ka atkarībā no izvēlētā pārvadātāja ES pasažieru tiesības var nebūt spēkā attiecībā uz braucieniem uz ES.

Attiecībā uz kruīza pasažieriem turpina piemērot pašreizējo ES pasažieru tiesību kopumu, ja iekāpšanas osta atrodas dalībvalstī.

Brexit

Prasības komersantiem saistībā ar Brexit

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri visi ekonomiskie operatori (juridiskas un fiziskas personas), kas līdz šim veica produktu izplatīšanu starp ES un Apvienoto Karalisti kļūst par eksportētājiem un importētājiem.
Skatīt vairāk