Ja jums mājās logu žalūziju auklas vai ķēdītes veido cilpu, tās var radīt savainošanās vai pat nožņaugšanās risku bērniem.

Piesardzības pasākumi

Lai mazinātu riskus, jūs varat ievērot vienkāršus piesardzības pasākumus:

 • Pārbaudiet, lai visas auklas un ķēdītes bērniem nebūtu viegli sasniedzamas;
 • Nenovietojiet bērnu gultiņu vai augsto krēslu žalūziju tuvumā;
 • Nenovietojiet pie žalūzijām dīvānus, krēslus, galdus, skapjus un citas mēbeles, kurās bērniem patīk rāpties.

Pērkot jaunas žalūzijas

Pērkot jaunas žalūzijas mājai vai citai vietai, kurā dzīvo vai uzturas bērni, izvēlieties žalūzijas, kurām nav auklu vai arī tās ir apslēptas:

 • Vertikālās  žalūzijas, kas vadāmas ar stienīti;
 • Horizontālās žalūzijas, kas vadāmas ar zobrata mehānismu/stienīti;
 • Rullo žalūzijas, kas vadāmas ar atsperi;
 • Plisētas žalūzijas, kas vadāmas ar iekšējām auklu sistēmām.

Drošuma iekārtas žalūziju auklām

 • Spaile - jāpiestiprina pie sienas, bērniem nesasniedzamā vietā un auklas gals pēc katras lietošanas reizes jāaptin ap spaili, kā parādīts attēlā (pirmais attēls no kreisās);
 • Attēlā (otrais no kreisās) redzamās ierīces (turētāji) tiek piestiprinātas pie sienas un aukla vienmēr atrodas ierīcē;
 • Ķēdītes savienotājs pie noteikta spiediena atvienos ķēdītes galus;
 • Stienītis aizvieto auklas žalūziju vadībai.

 Informācija sagatavota, izmantojot Lielbritānijas Žalūziju asociācijas materiālus.

2010.gada jūnijā Eiropas, ASV un Kanādas atbildīgās iestādes pieņēma vienošanos par stingrāku drošuma prasību nepieciešamību logu žalūziju auklām. Kopš 2008.gada Eiropā reģistrēti vismaz 7 bērnu nožņaugšanās gadījumi, kuri saistīti ar žalūziju auklām, bet ASV kopš 1999.gada šādā veidā bojā gājuši 120 bērni.