Vispārīgie noteikumi

PTAL 8.panta piecpadsmitā daļa attiecībā uz visiem kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem nosaka, ka, Izstrādājot patērētāju kreditēšanas pakalpojumus, piešķirot kredītus, sniedzot kredīta starpniecības pakalpojumus, dodot padomu, sniedzot papildu pakalpojumus saistībā ar kreditēšanas pakalpojumu patērētājiem vai izpildot kreditēšanas līgumā minētās saistības, kredīta devējs, kredīta starpnieks vai kredīta starpnieka pārstāvis rīkojas godīgi, taisnīgi, pārredzami un profesionāli, ņemot vērā patērētāja tiesības un intereses. (..).

Visiem kredīta starpniekiem un kredīta starpnieku pārstāvjiem (Noteikumu Nr.691 XIV daļa):

  • patērētājiem paredzētā reklāmā un dokumentācijā jānorāda savs pilnvaru apjoms, kā arī tas, vai viņš sadarbojas ar vienu vai vairākiem kredīta devējiem vai darbojas kā neatkarīgs brokeris;
  • maksu, kas patērētājam jāmaksā kredīta starpniekam par viņa sniegtajiem pakalpojumiem (ja tāda ir maksājama), jāpaziņo patērētājam, un patērētājs un kredīta starpnieks par to papīra formā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju vienojas pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas;
  • maksu, kas patērētājam jāmaksā kredīta starpniekam par viņa sniegtajiem pakalpojumiem (ja tāda ir maksājama), jāpaziņo kredīta devējam, lai varētu aprēķināt gada procentu likmi. Ja kredīta starpnieks saņem maksu no patērētāja un papildus saņem komisijas maksu par saviem pakalpojumiem no kredīta devēja vai trešās puses, kredīta starpniekam ir jāpaskaidro patērētājam, vai šī maksa tiks vai netiks daļēji vai pilnībā ieskaitīta komisijas naudā.