PTAC aicina, turpmāk izvēloties ugunsdzēsības aparātus, ievērot šādus padomus:

 • izvēlēties ugunsdzēsības aparātus, uz kuriem ir skaidri norādīts ražotājs;
 • ugunsdzēsības aparāti ir jābūt identificējamam – ir norādīts modeļa nosaukums, tips vai sērija;
 • izvēlieties preci ar CE marķējumu;
 • uz ugunsdzēsības aparāta ir atrodama skaidra lietošanas/izmantošanas pamācība valsts valodā;
 • rūpīgi iepazīties un ievērot lietošanas instrukciju.

PTAC aicina, turpmāk izvēloties dūmu signalizācijas ierīces, ievērot šādus padomus:

 • izvēlēties detektorus, uz kuriem ir skaidri norādīts ražotājs;
 • detektori ir identificējami – jābūt norādītam modelim;
 • jābūt marķētam ar CE zīmes marķējumu;
 • dūmu signalizācijas ierīcēm jābūt atsauce uz standartu (EN 14604:2005) vai/un EN 54 sērijas standartiem;
 • jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai, kurā norādīts, kā detektors ir jāuzstāda, kā jānomaina baterija, kā atpazīt brīdinājuma signālu, kurš norāda, ka baterija vai enerģijas pievade ir pārtraukta un kā pārbaudīt, vai pēc uzstādīšanas/bateriju nomaiņas detektors strādā u.tml.;
 • detektoriem ar nomaināmu bateriju (parasti zem vāciņa) jābūt informācijai par prasībām baterijai un datumam, kad baterija ir jāmaina;
 • jādarbojas vizuālam, mehāniskam vai dzirdamam brīdinājumam par to, ka baterija no detektora ir izņemta.