PTAC reģistrē tūrisma operatoru un tūrisma aģentu Tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē (turpmāk – Datubāze) vienlaikus ar licences izsniegšanu.

PTAC reģistrē saistīto tūrisma pakalpojuma sniedzēju Datubāzē vienlaikus ar to iesniegto nodrošinājumu.

Saistītā tūrisma pakalpojuma sniedzējs saņem lēmumu par reģistrēšanu datu bāzē.

Ekonomikas ministrijas Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāze (turpmāk – TATO) tiek uzturēta līdz 2019.gada 30.jūnijam.

Tūrisma pakalpojumu sniedzēju pienākumi

attels

Tūrisma pakalpojuma sniedzējs reizi ceturksnī iesniedz PTAC šādu informāciju:

  • ar ceļotājiem noslēgto komplekso tūrisma pakalpojumu līgumu un līgumu par saistīto tūrisma pakalpojumu sniegšanu skaits;
  • no ceļotājiem saņemto avansa maksājumu skaits un summa;
  • apgrozījums par ceturksni komplekso tūrisma pakalpojumu jomā vai saistīto tūrisma pakalpojumu jomā.

Tūrisma operatoru un aģentu datubāze.