Iesniegumu veidlapas, kas iesniedzamas pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam un Patērētāju tiesību aizsardzības centram:

Šo gaisa transporta pasažieru sūdzību veidlapu var izmantot, lai iesniegtu sūdzību gan aviokompānijai, gan Patērētāju tiesību aizsardzības centram:


 • Patērētāju kolektīvās prasības


 • Prasības pieteikums maza apmēra prasībā par naudas piedziņu (tiesai)

1. pielikums Ministru kabineta 2018. gada 29. maija noteikumiem Nr. 305


 • Rakstveida apņemšanās iesnieguma paraugs 


 • Paziņojums par preci vai pakalpojumu, kurš rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām

Pielikums Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumiem Nr. 119


 • Bīstamās iekārtas reģistrācijas iesniegums - iesniedzams inspicēšanas institūcijā

Pielikums Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 1320


 • Gāzes balonu tirdzniecības vietas reģistrācija

2. pielikums Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 755


 • Publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrācija

Pielikums Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 18


 • Kredītu starpnieku un kredītu starpnieku pārstāvju reģistrācija

Pielikums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumiem Nr. 772


 • Parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana

1. pielikums Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 64

4. pielikums Ministru kabineta 2013. gada 29.janvāra noteikumiem Nr. 64

3. pielikums Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 64

5. pielikums Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 64


 • Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana

1. pielikums Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumiem Nr. 245

3. pielikums Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumiem Nr. 245

5. pielikums Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumiem Nr. 245


 • Paraugs pirmslīguma informācijai pie kreditēšanas līguma noslēgšanas (pakalpojuma sniedzējam)


 • Tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrācija un licencēšana

1. pielikums Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 380

Iesnieguma aizpildīšanas paraugs