Iesniegumu veidlapas, kas iesniedzamas pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam un Patērētāju tiesību aizsardzības centram:

Šo gaisa transporta pasažieru sūdzību veidlapu var izmantot, lai iesniegtu sūdzību gan aviokompānijai, gan Patērētāju tiesību aizsardzības centram:

Prasības pieteikums maza apmēra prasībā par naudas piedziņu (tiesai)

Uzņēmējiem:

Iesniegumi patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem:

Iesniegumi parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem:

Būvdarbu un būvuzraudzības standartlīgumu paraugi, ko izstrādājusi Ekonomikas ministrija - pieejami šeit.