Statuss:
Noslēdzies

Finansējuma saņēmējs – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, K.Valdemāra ielā 157, Rīga, LV-1013

Projekts realizēts sadarbībā ar Apvienotās Karalistes, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas tirgus uzraudzības un patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm;

Projekta izpildītājs: Northern Ireland Public Sector Enterprises (NI-CO)

Finansējuma apjoms:

  • Kopā – 776 387,77 EUR
  • ES finansējums – 657 770,00 EUR
  • Nacionālais līdzfinansējums – 118 617,77 EUR

Projekta ilgums - no 28.12.2007. līdz 20.02.2009.

Šī projekta mērķis ir uzlabot Patērētāju tiesību aizsardzības centra kapacitāti, attiecīgajām institūcijām Latvijā pārņemot Apvienotās Karalistes patērētāju tiesību aizsardzības un tirgus uzraudzības iestāžu ekspertīzi un zināšanas saskaņā ar ES direktīvām. Twinning projektus raksturo divpusēja sadarbība, kurā katra puse uzņemas noteiktas atbildības jomas, tā nav vienpusēja tehniskas palīdzības sniegšana.

Projekta uzdevumi ir ieviest tirgus uzraudzības procedūras noteiktās nozarēs, ar apmācību palīdzību pilnveidot personāla zināšanas, izveidot apmācību programmas un kvalifikācijas procesus, kā arī ar precēm un pakalpojumiem saistītu nelaimes gadījumu datu apkopošanas sistēmu atbilstoši ES direktīvām.

Sasniegtie rezultāti:

* Projekta ietvaros ir realizēti vairāki semināri:

- divi 2-dienu semināri jauniem darbiniekiem (dalībniekus skaits 41);

- divi 4-dienu semināri apmācības apmācītājiem Train-the-trainer (dalībnieku skaits 15);

- 5-dienu apmācītāju seminārs, kuru novadīja apmācītie apmācītāji Train-the-trainer (kopējais dalībnieku skaits - 194);

-viens 2-dienu seminārs un divi 1- dienu semināri tiesnešiem par negodīgiem līguma noteikumiem (kopējais dalībniekus skaits 117);

- 1-dienu seminārs tiesnešiem par negodīgo komercpraksi (dalībnieku skaits - 25), 1-dienu seminārs PTAC un EM darbiniekiem par negodīgo komercpraksi (dalībnieku skaits - 14);

- divi 1-dienu un viens 2-dienu semināri par e-komerciju (kopējais dalībniekus skaits -57)

- 2-dienu semināri par atpūtas kuģiem, individuāliem aizsardzības līdzekļiem, radio un telekomunikāciju galiekārtām, spiedieniekārtām un spiedtvertnēm, rotaļlietām un bērnu precēm, gāzes iekārtām, mašīniekārtām (kopējais dalībnieku skaits - 90);

- 2 pusdienas apmācības par nelaimes gadījuma ziņojumu protokola izveidi un vadlīniju izveidi uzņēmējiem (dalībnieku skaits - 29);

- 1-dienu seminārs par gāzes iekārtām un mašīniekārtām (dalībnieku skaits - 8);

- 1-dienu seminārs par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, par spiedieniekārtām un spiedtvertnēm (dalībnieku skaits - 14);

- 2-dienu padziļinātais seminārs par tirgus uzraudzību (dalībnieku skaits - 16);

2 -dienu seminārs par prasmēm darbā ar patērētājiem (dalībnieku skaits - 15);

- Finanšu pakalpojumu seminārs (Financila Services) (dalībnieku skaits - 15);

- diskusijas ar pārstāvi no Office of Fair Trading (dalībnieku skaits - 10);

- Informatīvais seminārs "Divpusējās sadarbības projekts "Tirgus uzraudzības sistēmas stiprināšana" Projekta rezultāti" (dalībnieku skaits - 42);

- divi 1-dienu semināri par nelaimes gadījumu datu apkopošanas sistēmu;

- labāka regulējuma seminārs (Better Regulation) (dalībnieku skaits - 19);

- 9 PTAC darbinieki apmācīti par nelaimes gadījumu datu vākšanu;

- 10 PTAC darbinieki ir apmācīti par kvalifikācijas programmu;

- Informatīvais seminārs par PTAC mājas lapā pieejamām vadlīnijām uzņēmumiem (dalībnieku skaits – 23).

* PTAC sekmīgi ir izgājis kvalitātes sistēmas ISO 9001 pārsertifikācijas auditu.

* 2 EM, 1 VBI un 17 PTAC darbinieki piedalījās 12.-17.10.2008. apmācību braucienā (Study visit), lai iepazīties ar Lielbritānijas pieredzi tirgus uzraudzības un vispārējā patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

* Projekta ietvaros ir izstrādātas 10 vadlīnijas un pārbaudes lapas inspektoriem, kā arī pārnēsājamās rokasgrāmatas ar vadlīnijām.

* Izstrādātas un šobrīd PTAC mājas lapā ir pieejamas 14 vadlīnijas uzņēmumiem- 6 vadlīnijas par likumdošanas aktu ieviešanu un 8 vadlīnijas par prasībām dažādu preču grupām.

Projekta novērtējums:

1. PTAC un citu institūciju (Ekonomikas ministrijas, Elektronisko sakaru direkcijas, Datu valsts inspekcijas, Valsts darba inspekcijas u.c. valsts un privātuzņēmumu pārstāvji) darbinieki ir ieguvuši profesionālas zināšanas jautājumos par gāzes iekārtām, mašīniekārtām, spiedieniekārtām, spiedtvertnēm, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, bērnu precēm, rotaļlietām, radio un telekomunikāciju galiekārtām, netaisnīgiem līguma noteikumiem, e-komerciju, negodīgo komercpraksi, atpūtas kuģiem, par prasmēm darbā ar patērētājiem.

2. Projekta rezultātā PTAC ir ieguvis augsti apmācītus darbiniekus, Eiropas līmeņa nelaimes gadījumu notifikācijas shēmu. PTAC personāla iegūtās zināšanas palīdzēs patērētājiem, Latvijas biznesam un tās ekonomikai kopumā.

3. Izstrādātās vadlīnijas uzņēmējiem nodrošinās, ka Latvijas patērētāju produktu ražotāji, importētāji, izplatītāji apzinās savus pienākumus un tiesības, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošina nepieciešamo informāciju, lai uzņēmēji varētu rast atbildes uz jautājumiem, ar kuriem tie saskaras uzņēmējdarbības īstenošanas laikā. Izstrādātās vadlīnijas un pārbaudes lapas tirgus uzraudzības inspektoriem par dažādām preču grupām ļaus veikt efektīvāku tirgus uzraudzību.

4. Visa ar projekta ieviešanu saistītā informācija saglabāta USB Flash atmiņās un pieejama visiem PTAC darbiniekiem.