NOILGUMS

Attiecībā uz komersantu darījumiem, kas slēgti ar fizisku personu (patērētāju) un prasījumiem par darījumu izpildi,  atbilstoši Komerclikuma 406.pantā noteiktajam, piemērojams 3 gadu noilguma termiņš.

Atbilstoši Komerclikuma 388.pantam komercdarījumi ir komersanta darījumi, kurus tas noslēdzis savas komercdarbības ietvaros, turklāt šo jēdzienu jāuztver paplašināti, saprotot ar to katru darbību vai rīcību, kas rada kādas prasījuma tiesības un kas ir vērstas uz darbību nolūkā gūt finansiālu labumu.