Sākot ar 2021. gada 1. janvāri produktiem, kas tiek  paredzēti izplatīšanai Apvienotajā Karalistē (Anglijā, Velsā un Skotijā), ir jāizmanto jaunais produktu marķējums – UKCA (United Kingdom Conformity Assessed). Tas attiecas uz lielāko daļu produktu, kuriem iepriekš bija nepieciešams Eiropas Savienības (ES) normatīvajos aktos noteiktais atbilstības marķējums.

UKCA marķējums stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī līdz ar pārejas perioda beigām, tomēr, lai uzņēmumiem būtu laiks pielāgoties jaunajām prasībām, līdz 2022. gada 1. janvārim vairāku jomu produktiem joprojām varēs izmantot ES atbilstības marķējumu. Dažos gadījumos produktiem, kuri tiek izplatīti Apvienotajā Karalistē, jaunais UKCA marķējums jāpiemēro nekavējoties no 2021. gada 1. janvāra.

UKCA marķējumu nevar izmantot produktiem, kas tiek paredzēti izplatīšanai Ziemeļīrijas tirgū, jo Ziemeļīrijā joprojām tiek izmantots ES normatīvajos aktos noteiktais atbilstības marķējums. Bet, veicot obligāto trešās puses atbilstības novērtēšanu kādā no Apvienotās Karalistes paziņotajām iestādēm, produktam ir jāpievieno arī UKNI (United Kingdom Northern Ireland) marķējums. Vienu pašu UKNI marķējumu lietot nevar, vienmēr ir jāpievieno arī ES atbilstības marķējums, piemēram, CE zīme. Preces ar ES atbilstības marķējumu un UKNI marķējumu nav atļauts izplatīt ES tirgū.

Detalizētāku informācija par saistošo normatīvo regulējumu, produktu jomām un UKCA marķējuma lietošanu skatīt: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking