PARĀDVĒSTURES DATUBĀZE

Informāciju par parādnieku un tā parādu var tikt iekļauta parādvēstures datubāzē, ja ievēroti visi šādi nosacījumi:

  • darījumā vai tiesību aktā noteiktais maksājuma saistību izpildes kavējums ir ilgāks par 60 dienām;
  • ir iestājies parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja paziņojumā noteiktais parādnieka iebildumu izteikšanas termiņš un parādnieks šajā termiņā nav samaksājis parādu.

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs rakstveidā paziņo parādniekam par informācijas iekļaušanu parādvēstures datubāzē