PARĀDU ATGŪŠANAS PAKALPOJUMA SNIEGŠANA

Komersants vai profesionālās darbības veicējs ir tiesīgs sniegt parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumus, kreditora vārdā vai uzdevumā atgūstot parādus no fiziskām personām (patērētājiem), ja tas ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) parādu atgūšanas pakalpojumu sniegšanai.

Informācija par prasībām licences saņemšanai:  https://www.ptac.gov.lv/lv/pakalpojumi/parada-atgusanas-pakalpojumu-sniedzeju-licencesana.

Parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojuma sniedzēju darbību reglamentē:

Papildus PĀAL noteiktajam parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam cita starpā jāievēro normatīvo aktu prasības, kas attiecināmas uz godīgu komercpraksi, patērētāju aizsardzību, ar patērētājiem noslēgto līgumu noteikumiem, u.c. prasībām, kas attiecināmas uz godīgas prakses nodrošināšanu, slēdzot darījumus ar patērētājiem.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) veic parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanu.

Parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību veic PTAC (attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību), Datu valsts inspekcija (attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību), kā arī citas uzraudzības un kontroles iestādes.

Komersantu saraksts, kuram PTAC izsniedzis speciālo atļauju (licenci) parādu atgūšanas pakalpojumu sniegšanai, pieejams šeit.